Oppfølging samordnet rapportering

Oppfølging samordnet rapportering

30. april var frist for samordnet rapportering 2020. Norges idrettsforbund (NIF) har hatt en periode med etterregistrering for de idrettslagene som ikke registrerte innen fristen.

Idrettslag som til nå ikke har gjennomført samordnet rapportering står i fare til å miste sitt medlemskap i Norges idrettsforbund og de særforbund en er medlem av etter lov for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité § 10-2: 

§ 10-2. Utmelding - Idrettslagets tap av medlemskap 

(3) Dersom et idrettslag vesentlig misligholder sine medlemsforpliktelser, herunder oversitter rapporteringsfrist for organisasjonsdata fastsatt av Idrettsstyret, kan idrettskretsen etter å ha varslet idrettslaget og latt det få anledning til å uttale seg, beslutte at idrettslaget taper sitt medlemskap i NIF. Avgjørelsen kan påklages til Idrettsstyret. Klagefristen er 3 uker fra vedtak er mottatt. Klagen skal sendes til idrettskretsen, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til NIF innen 14 dager. Idrettskretsens vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort.  

Idrettslagene vil motta en medlemsundersøkelse, med svarfrist 22. juni 2020, og pålegg etter dette som må oppfylles for at de skal kunne beholde sitt medlemskap.   

Dette gjelder følgende idrettslag per 2.06.2020:  

Astafjord Sykkelklubb 

Bakkeby Idrettsklubb 

 Balsfjord Bueskytter Klubb 

Birtavarre Bordtennisklubb 

Breivikbotn Grende-, og Idrettslag 

Finnsnes Bowlingklubb 

Fotballklubben Foot 04 

Gryllefjord IL 

Guovdageainnu Motorsearvi/ Kautokeino Motorklubb 

Harstad Damefotball 

Hålogaland Styrkeløftklubb 

Ibestad Golfklubb 

Indre Balsfjord Skiskytterlag 

Kirkenes Golfklubb 

Kvænangen Pistolklubb 

Kvænangen Rideklubb 

Lyngenfjord Klatreklubb 

MUIL- Mefjordvær Ungdoms- og Idrettslag 

NEIDEN IDRETTSLAG 

NMK Tromsø 

Sámi Taekwondo Klubb 

Skjervøy Sportsskytterklub 

Tromsø Hundeklubb 

Tromsø og Omegn Trekkhundklubb