Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Nå kan særkretser/regioner søke på økonomisk tilskudd fra idrettskretsen

20190403_8504503.jpg

Til tross for at det er gode kompensasjonsordninger for idrettsorganisasjoner så ser Troms og Finnmark idrettskrets at den økonomiske situasjonen kan bli krevende for noen særkretser/regioner i 2021 pga stopp/nedgang i idrettsaktiviteten, og dermed tapte inntekter.

 

Idrettskretsen har gjort noen bevisste innsparinger i 2020 pga mindre aktivitet. En av våre hovedoppgaver er å arbeide for gode rammevilkår for idretten i vårt område.

Vi har derfor valgt å gi dere særkretser/regioner som har hatt vesentlig tap av inntekter pga Covid-19 mulighet til å søke på ekstra tilskudd fra oss.

Hensikten er å gi støtte for at dere best mulig skal kunne opprettholde deres organisasjonsdrift og service overfor deres særidrett i Troms og Finnmark.

Idrettskretsen har gjort følgende vedtak 11.11.2020:
TFIK tilbyr særkretser/regioner å søke ekstra tilskudd på grunn av vesentlig inntektstap i 2020. Søknadsfrist settes til 1.desember. TFIK tildeler tilskudd i desember. Det settes av ei total ramme på kr.500.000

I søknad bes det om begrunnelse av vesentlig inntektstap i 2020 pga. stopp av idrettsaktivitet, og konsekvenser SK/R vurderer dette vil føre til.
Søknad begrunnes med budsjetterte tall for 2020 og regnskapstall som i vedlagte tabell.
De avsatte midler fordeles mellom godkjente søknader etter samme fordelingsnøkkel som hovedfordelingen til særkretser/regioner.

Særkretser/regioner kan fylle inn søknad her. Send skjema til sylvi.ofstad@idrettsforbundet.no

Søknadsfrist 1. desember 2020.