20190403_8504503.jpg

Nå kan særkretser/regioner søke på økonomisk tilskudd fra idrettskretsen

Til tross for at det er gode kompensasjonsordninger for idrettsorganisasjoner så ser Troms og Finnmark idrettskrets at den økonomiske situasjonen kan bli krevende for noen særkretser/regioner i 2021 pga stopp/nedgang i idrettsaktiviteten, og dermed tapte inntekter.

Idrettskretsen har gjort noen bevisste innsparinger i 2020 pga mindre aktivitet. En av våre hovedoppgaver er å arbeide for gode rammevilkår for idretten i vårt område.

Vi har derfor valgt å gi dere særkretser/regioner som har hatt vesentlig tap av inntekter pga Covid-19 mulighet til å søke på ekstra tilskudd fra oss.

Hensikten er å gi støtte for at dere best mulig skal kunne opprettholde deres organisasjonsdrift og service overfor deres særidrett i Troms og Finnmark.

Idrettskretsen har gjort følgende vedtak 11.11.2020:
TFIK tilbyr særkretser/regioner å søke ekstra tilskudd på grunn av vesentlig inntektstap i 2020. Søknadsfrist settes til 1.desember. TFIK tildeler tilskudd i desember. Det settes av ei total ramme på kr.500.000

I søknad bes det om begrunnelse av vesentlig inntektstap i 2020 pga. stopp av idrettsaktivitet, og konsekvenser SK/R vurderer dette vil føre til.
Søknad begrunnes med budsjetterte tall for 2020 og regnskapstall som i vedlagte tabell.
De avsatte midler fordeles mellom godkjente søknader etter samme fordelingsnøkkel som hovedfordelingen til særkretser/regioner.

Særkretser/regioner kan fylle inn søknad her. Send skjema til sylvi.ofstad@idrettsforbundet.no

Søknadsfrist 1. desember 2020.