ledestjerner.jpg

Ledestjerne-kurs for kvinner

Et samarbeid mellom Tromsø idrettsråd og Troms og Finnmark idrettskrets.  På himmelen er det mange stjerner, alle unike og spesielle. En ledestjerne skinner ekstra sterkt og lyser ofte opp andre stjerner. Ledestjerner er ofte synlig for alle, og dette innebærer både bevissthet og ansvar. En ledestjerne viser vei for seg selv og for andre.

26 kvinner er nå i gang med å gjennomføre dette viktige kurset. De har nå gjennomført del 1 av kurset. På agendaen har det vært temaer som selvbilde, du som rollemodell, medlemmet i sentrum, du som ressurs, fra mål til handling. Siste del av kurset gjenstår og skal etter planen gjennomføres på Sommarøy i slutten av november. Da skal kommunikasjon og en gjennomgang av praksisoppgave, som kvinnene skal gjennomføre, opp som tema.

Hvorfor har vi valgt å ha dette kurset?

Vi trenger flere kvinnelige ledestjerner i idretten og ellers. Kvinner som vil være med å ta avgjørelser, påvirke og utvikle norsk idrett – den største fritidsarenaen for barn i Norge. For egen del, som mødre for sine barn, som forbilder for sine barn, og som en ressurs for idretten og samfunnet ellers er kvinner svært viktige.

Målet for kurset er å bygge kunnskap og motivere kvinner til å ta verv i ulike deler av klubbarbeidet i norsk idrett. Vi håper og tror at at idretten vil ha nytte av disse kvinnene i årene som kommer og gleder oss til å følge de videre.