Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Klubbutvikling

ungeledere4.jpg

Idrettskretsen og særforbundene tilbyr klubbutviklingsprosess med godkjent klubbutviklingsveileder!

 

Lag en virksomhetsplan!

Selve prosessen skal bidra til tydelig ansvars og rolledeling i idrettslaget. Det vil bidra til at flere «drar lasset» sammen.

Planen som utarbeides vil også være nyttig i forhold til valgkomiteens arbeid, og det kan benyttes i idrettslagets markedsføringsarbeid, både for å rekruttere medlemmer og for å få gode sponsoravtaler.

Hvem bør være med på arbeidet?

Alle som har oppgaver eller ansvar i idrettslaget. Både styret, trenere, valgte og oppnevnte komiteer og utvalg, ansatte samt personer i andre typer lederverv i idrettslaget. En bør også sørge for at ungdom i idrettslaget er representert.

Innhold

  • Hvordan legge til rette for en god drift av idrettslaget med basis i et vedtatt planverk?
  • Organisasjonsraketten som verktøy for å lage en virksomhetsplan.
  • De tre V-ene i idrettslaget: Visjon - Verdier – Virksomhetsidé.
  • Hvilke mål skal idrettslaget jobbe mot?
  • Konkrete retningslinjer og leveregler i lys av visjonen, virksomhetsideen og verdiene.
  • Handlingsplaner (hvem gjør hva, når?) som hjelp til å realisere målene.

Gjennom jobbing med en virksomhetsplan vil man rette fokus på overnevnte spørsmål. Målet med prosessen er å lage en felles plattform for idrettslaget, å få alle i idrettslaget til å dra i samme retning.

Samhold og identitet

Idrettslaget eller ulike grupper i laget vil ha følgende nytte av prosessen:

  • Bevissthet og eierskap til det verdigrunnlaget som idrettslaget skal fungere etter, idrettslagets virksomhetsidé og visjon.
  • Dere blir enige om hvilke hovedmål idrettslaget skal realisere.
  • Dere får en forståelse for hvordan virksomhetsplanen skal forankres i klubben.
  • Dere blir enige om hvordan dere lager detaljerte handlingsplaner som brukes for å realisere det dere har bestemt i virksomhetsplanen.

Gjennomføring og oppfølging

Idrettslaget ledes gjennom prosessen av en veileder fra idrettskrets eller særforbund. Tidsbruken avhenger av størrelsen og organiseringen av idrettslaget, og kan variere fra 8 til 20 timer:

I første møte med veilederen gjennomføres et startmøte, deretter inviteres det til prosess. Prosessen gjennomføres over f.eks. tre kvelder eller en lørdag/ søndag.

I tillegg til å få utviklet en virksomhetsplan for idrettslaget vil prosessen avdekke behov for kompetanseheving. Slik oppfølging kan en legge en plan for mot slutten av prosessen.

Ta kontakt!

Troms og Finnmark idrettskrets - tlf. 915 17 019 - tromsogfinnmark@idrettsforbundet.no