illustrasjon 612.jpg

Kan vi få by på et kurs eller to?

Er du klar over at idrettskretsen tilbyr kurs som skal bidra til å styrke driften av idrettslaget? Vi anbefaler spesielt tre kurs:

Aktivitetslederkurs barneidrett (14t): Et kurs som tar for seg trenerrollen og går på tvers av idrettene. Det gir de grunnkunnskapene en trenger for å ta på seg et treneransvar for barn. I tillegg får du konkrete praktiske tips til aktiviteter og hvordan du kan bygge opp en trening slik at barna opplever mestring og allerede gleder seg til neste trening!

 

Klubbens styrearbeid i praksis (4t): Gir grunnleggende forståelse for hva som er styrets ansvar og arbeidsområde, samt verktøy for å videreutvikle idrettslaget.

 

Idrettens økonomikurs (4t): Gir styret, regnskapsfører og kontrollkomite kunnskap om hvilke regler og retningslinjer som gjelder for økonomi for idrettslag.

 

Vi anbefaler at dere på neste styremøte går igjennom spørsmålene i BEDRE KLUBB for å avklare hva dere har behov for.  Med mange som har samme kunnskap og ståsted vil klubben kunne oppleve både en forenklet klubbhverdag og ny giv.  Kontakt oss på telefon 915 17 019 eller send en e-post til tromsogfinnmark@idrettsforbundet.no