Innlegg fra leder Geir Knutsen
Styret i Troms og Finnmark idrettskrets. Fra venstre: André Lind, Frank Hermansen, Otilie Næss, Geir Knutsen, Inger Lise Brones, Lise Hagensen Nytrøen, Jan Harald Jansen, Torkjell Johnsen. Foto: Linda Follesø

Innlegg fra leder Geir Knutsen

Her kan du lese siste innlegg fra idrettskretsens leder Geir Knutsen. Geir har ledet den nye sammenslåtte kretsen fra årsskiftet og gjennom krisen som rammet idretten og samfunnet som følge av COVID-19 utbruddet.

Idrettsvenner!  

01.01.2020 ble Finnmark IK og Troms IK slått sammen til Troms og Finnmark IK (TFIK). Jeg er heldig og stolt over å bli valgt som leder i den nye kretsen. Med meg har jeg fått et godt mannskap, i tillegg til at vi har en dyktig administrasjon. Sammen med dere, skal vi arbeide til det beste for idretten i TFIK. 

Idrettskretsen skal være et koordinerende organisasjonsledd og jobbe med oppgaver som er av felles interesse for alle idrettene i Troms og Finnmark fylke. 

  • Den nye idrettskretsen har 92 673 medlemmer, 566 idrettslag, 40 kommuner inklusivSvalbard, 29 fungerende idrettsråd og 45 særidretter med aktivitet.
  • Virksomhetsplanen for Troms og Finnmark idrettskrets er en fireårig plan som angir klare mål for organisasjonens aktiviteter og hvordan disse skal nås. Planen gir oss føringer for valg og prioriteringer i det daglige arbeidet.
  • Planen vil sikre kontinuitet uavhengig av hvem som er engasjert, og skal synliggjøre idrettskretsens rolle overfor idrettslag og idrettsråd, lokalsamfunnet, de lokale, regionale, og nasjonale myndigheter og næringslivet.
  • Idrettstinget 2019 vedtok en ny langtidsplan (Idretten Vil) for norsk idrett som skal være styrende og gi retning for hele den organiserte idretten i Norge.
  • Virksomhetsplanen er en plan som ut fra overordnede mål har prioritert et antall strategiske satsingsområder som skal være felles for hele idretts-Norge.
  • Troms og Finnmark idrettskrets har innenfor disse strategiområdene prioritert våre tiltak ut fra den situasjon vi befinner oss i. Denne finner dere på kretsens hjemmeside.

Selv om langtidsplanen prioriterer noen satsingsområder, så vil alltid det overordnede være å arbeide for bedre rammebetingelser for idretten i Troms og Finnmark. 

Frivilligheten og ikke minst idretten er det viktigste limet i de fleste lokalsamfunn. Frivillig innsats i lag og organisasjoner bringer mennesker sammen, og skaper tilbud, opplevelser og arenaer som vi aldri ellers ville hatt tilgang til. 

Frivilligheten bygger lokalsamfunn nedenfra, og strekker seg oppover til et nasjonalt nivå. Ja, også utover landegrensene, som blant annet Barentsidretten. 

Idrettens verdiskapning/samfunnsregnskapet i Troms og Finnmark er viktig at vi bruker og synliggjør for å bedre idrettens rammebetingelser. 

Frivillig innsats utgjør nesten 1600 årsverk. 
Frivilligheten tilsvarer nesten kr 710 000 000 i året. 
Dette bare i Troms og Finnmark. 

På vegne av styret vil jeg takke alle våre frivillige som hver eneste dag gjør en viktig innsats for idretten, og ønsker dere alle en riktig fin sommer! 

Husk til enhver tid smittevernreglene! 

Med vennlig hilsen
Geir Knutsen, leder TFIK