Husk å søke momskompensasjon

Husk å søke momskompensasjon

Det er nå åpnet for en ny runde med momskompensasjonssøknader. Fristen for å søke for idretten er 15. august.

Alle idrettslag, har allerede mottatt en e-post vedrørende ordningen.

Informasjon om ordningen finner du her.

Alle organisasjonsledd, inkludert idrettsråd, regioner/særkretser, særforbund og idrettskretser, skal i år også søke om momskompensasjon i SportsAdmin.

Særforbund/idrettskretser/regioner/særkretser/idrettsråd som har brutto driftskostnader på under kr 5 millioner i 2018 behøver ikke å innhente en egen revisorrapport, mens de som hadde mer må må innhente egen revisorrapport på momskompensasjonssøknaden. Denne malen finner dere link til inne i SportsAdmin.

Søknadsfrist er 15. august 2020.
Evt. spørsmål vedrørende momskompensasjonsordningen sendes til moms@idrettsforbundet.no

Endringer 2020
- Tidligere kunne søkere med mindre enn 5 millioner i sum driftskostnader trekke fra «avgrensninger» (ref forskrift) fra sum driftskostnader og registrere et beløp i selve søknaden. Nå må disse «avgrensningene» trekkes ut i egne linjer. Dette er ikke en aktuell problemstilling for så mange.

Her finner du en veiledning til søknadsportalen.