Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Her finner du informasjon om krisepakken til idretten

1942__L6Y3479_EF.jpg

Troms og Finnmark idrettskrets avholdte 13. august et åpent informasjonsmøte for idretten om den nye krisepakken fra regjeringen. Her kan du lese alt du trenger av informasjon for å søke kompensasjon på inntektsbortfall som følge av nedstengningen pga. COVID-19.

 

Presentasjonen fra Troms og Finnmark idrettskrets

Ordningen vil nå dekke flere inntektstap og flere typer arrangementer og annen spesifikk aktivitet sektoren har og har hatt som følge av at de har måttet stenge, avlyse eller utsette arrangementer og aktiviteter som de skulle fått inntekter fra. 

Det skal nå også være enklere for idrettslag og andre frivillige organisasjoner å søke. Medlemsinntekter, pengegaver og sponsor- og reklameinntekter dekkes ikke. Alle som er registrert i Frivillighetsregisteret på søknadstidspunktet kan søke ordningen for frivillighet og idrett, også kulturfrivilligheten.

Tilbakevirkende kraft

Ordningen omfatter arrangementer mellom 12. mars og fram til 31. august. Det er også tilrettelagt for en overgangsordning for søknader som fikk avslag i perioden 5.3-12.3. Det kan fra nå også søkes kompensasjon for arrangementer som er gjennomført, men nedskalert som følge av pålegg gitt av statlige myndigheter.

Dersom man har tap av inntekter utover det som ble kompensert i den første ordningen, kan man nå søke på nytt så lenge det er innenfor det denne ordningen dekker.

Fortløpende utbetalinger

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter ordningen for frivillighets- og idrettssektoren. Det er fortløpende utbetalinger, med siste søknadsfrist 15. september. Søknadsskjemaet åpnet i dag.

Her søker du.

Det er også laget en egen side for spørsmål og svar om ordningen her.

Lotteri- og stiftelsestilsynet kan også kontaktes på post@lottstift.no eller telefon 57828000 ved behov.