Hvem bør hedres?

Hvem bør hedres?

Vet du om noen innenfor idretten i Troms og Finnmark som har gjort en bemerkelsesverdig innsats og som bør hedres for dette?

Troms og Finnmark idrettskrets tildeler hederstegn innen følgende kategorier ildsjelpris, hederstegn for tillitsverv og hederstegn for idrettslig prestasjon.

Vi ønsker forslag fra idrettslag, idrettsråd og særkretser/regioner:

Ildsjelpris  

Prisen tildeles til en person som har gjort en betydelig innsats på grasrotplan. 
Den som mottar Ildsjelprisen nomineres av idrettskretsen til NIFs Ildsjelpris året etter.  

Hederstegn for tillitsverv 
Hederstegnet tildeles til personer som har gjort en innsats i verv over tid og gjort en betydelig innsats innen arbeid for
idrettsråd, særkretser/regioner, idrettskrets, særforbund, idrettsforbundet, internasjonale forbund.  

Hederstegn for idrettslig prestasjon 
Hederstegn tildeles utøvere og lag som har prestert og har resultater på seniornivå. Prestasjon må være på nivå
som gullmedalje norsk mesterskap og gode internasjonaleprestasjoner. 
Utøver skal representere idrettslag i Troms og Finnmark. Hederstegn kan i særskilte tilfeller tildeles til utøvere som har
utviklet seg i idretten i idrettslag i Troms og Finnmark, men som representerer annet idrettslag i tildelingsåret av ulike grunner.

Frist for å komme med forslag er satt til 22. august 2020. Begrunnet forslag sendes til tromsogfinnmark@idrettsforbundet.no