seksuelltrakassering.jpg

Ett overgrep i idretten er ett for mye!

Det har den siste tiden vært stor oppmerksomhet rundt temaet seksuell trakassering og overgrep i idretten i norsk presse. Hver dag jobbes det for at det skal være trygt for alle å delta i norsk idrett. Samtidig vet vi at overgrep skjer. Troms og Finnmark idrettskrets sendte våren 2020 ut en undersøkelse til idretten i fylket vårt. Resultatene av undersøkelsen viste at det var behov for mer informasjon ut til idrettslagene. Hvordan kan idrettslag forebygge at overgrep skjer? Hvordan gjøre det enklere og varsle? Hvordan kan idrettslag håndtere negative hendelser på en god måte?

For å nå ut med denne informasjonen setter vi opp tre digitale sonemøter på teams.

  • Finnmark og Nord-Troms 13.januar kl.19.00-20.00. Påmelding HER
  • Tromsø og Omeng 20.januar kl.19.00-20.00. Påmelding HER
  • Midt-Troms og Sør-Troms 27.januar kl.19.00-20.00. Påmelding HER

Vi håper en eller flere fra ditt styre har anledning til å delta. 

Dersom du har spørsmål ta kontakt med:

Inger-Lise Eieland
E-post: inger-lise.eieland@idrettsforbundet.no
Tlf.: 47617013