tilbaketilidrettenglimt1920.jpg
26
jan
2022

Idrettsrådmøte i Nord-Troms

Sted: Teams
Start: 26.01.2022 18:00
Slutt: 26.01.2022 20:00

Troms og Finnmark idrettskrets inviterer til sonemøte for idrettsrådene i Nord-Troms.

I Troms og Finnmark har vi 40 kommuner, og idrettsråd i 32. 

For å skape en god idrettspolitisk møtearena har idrettskretsen inndelt fylket i 7 soner, og vil innen for disse skape møtearenaer for idrettsrådene, særkretsene/regionene og idrettskretsen.

Vi oppfordrer idrettslag/ klubber til å delta fra kommunene hvor det ikke er fungerende idrettsråd.

Vi ønsker blant annet å ta opp dette:

  • Soneorganisering og behov knyttet til idrettspolitisk arbeid i sonen
  • Idretten og korona-situasjonen
  • Frivillighetens år
  • Anleggspolitisk arbeid ang. planverk - samarbeid med kommune
  • Informasjon om verktøy og kurs