Nettverket samlet  på Sommarøy. Foto: Inger-Lise Eieland
Nettverket samlet på Sommarøy. Foto: Inger-Lise Eieland

Nettverk for ungeledere i Troms og Finnmark

Med støtte fra Samfunnsløftet har vi etablert et nettverk for unge ledere med styreverv idretten. Målet med nettverket er å gi unge ledere faglig påfyll, diskutere felles problemstillinger, og lære av hverandre. Vi ønsker med dette å beholde og rekruttere enda flere unge dyktige mennesker inn i styrerommene i Troms og Finnmark!

Nettverket hadde sin første samling på vakre Sommarøy i september 2021. Her fikk de en innholdsrik helg med nye bekjentskap, aktuelle saker og problemstillinger som en leder bør ha kjennskap til. 

Idrettshelga i Tromsø 29-31 oktober 2021 var nettverket også samlet og deltok på aktuelle møter og tiltak. Vi har ennå plass til flere unge, i alderen 18 til 30 år, med verv i idretten i vårt nettverk. 

HER kan du se hvem som har vært med i nettverket i 2021

Samling ble også gjennomført i Hammerfest helgen 10-12 juni 2022, i kombinasjon med idrettskretsens ting. 

Nå planlegger vi en ny samling i Harstad helgen 21-23 oktober under idrettskretsens idrettshelg. 

 

Er du i målgruppen 18-30 år, sitter i et styreverv i i dretten i Troms og Finnmark og kunne tenke deg og delta på i vårt nettverk? Reise og opphold til samlingene dekkes av midler fra Samfunnsløftet. 

Ta kontakt med Inger-Lise Eieland

e-post: inger-lise.eieland@idrettsforbundet.no

eller på telefon/sms til 47617013

 blobid0.png