bok.jpg

NY UTGAVE AV «BARNEIDRETTSTRENEREN»

Det har gått 9 år siden første utgave av Barneidrettstreneren kom ut (i 2012). Nå er alt innholdet gjennomrevidert og et nytt kapittel om relasjonskompetanse er kommet inn. Vi mener temaet er viktig for de som skal jobbe med barn i alderen 6–12 år.

Norges idrettsforbund håper boka skal gi lyst og inspirasjon til å være sammen med barn i aktivitet og til å skape treningsmiljøer fylt av lek, glede, mestring og trygghet.

Leken og gleden er det viktigste i et tilbud som er tilpasset alder, utvikling og funksjonsnivå. Barna skal ha yst til å prøve og ikke være redde for å mislykkes. Det som teller er opplevelsene barn får av å være fysisk aktive og bare være her og nå, midt i leken. I barneidretten får barn hjelp til å øve og leke inn allsidig motorikk, en viktig basis for all idrett og livslang bevegelsesglede. De øver også på samarbeid og på det å være venner.

Barneidrettstreneren (2. utg.) peker på viktigheten av å se og bry seg om det enkelte barnet, og viser hvordan man inspirerer til aktivitet på og utenom treningene og til kreative og selvstendige barn.

Barneidrettstreneren passer for idrettens trenerutdanninger, for kroppsøvings- og idrettsstudenter og for trenere og foreldre og alle som er opptatt av god aktivitet for barn.

Kvantumsrabatt: Kjøper klubben eller kretsen over 20 bøker, er prisen 319/stk. Kjøper man over 50 bøker, er prisen 299/stk. Over 100 er kr 279/stk. Denne rabatten gjelder når man bestiller i Idrettsbutikken (ev. e-post til Heidi.nordli@fagbokforlaget.no – kun info til SF)