IMG_0734.JPG

Nå har du mulighet til å bli med i vårt Ledernettverk for unge ledere

Troms og Finnmark idrettskrets ønsker å etablere en arena hvor ungdom i alderen 18-26 år med styreverv i idretten kan bli kjent, få faglig påfyll og diskutere felles problemstillinger. Dette vil vi gjøre gjennom å arrangere en til to samlinger i året.

Troms og Finnmark idrettskrets synes at det er viktig å satse på ungdom. Det er blant annet vedtatt at vi i idrettskretsen her i det nordligste fylket skal ha minst et styremedlem under 26 år i vårt styre. Vi oppfordrer også våre idrettslag å ha med ungdom i sine styrer. Skal vi satse på ungdom må vi også gi de den tryggheten og faglige tyngden de behøver for å være en tydelig og god leder. Ung medbestemmelse er nøkkelen, slik at ungdom kan ta større ansvar for egen idrettshverdag og eget idrettsmiljø. Dette krever kompetanse og det krever at ungdommen får plass til å være med der beslutningene tas, både i idrettslagene og på krets- og forbundsnivå.

Vi søker etter ungdom til vårt nettverk. Hvis dette er nettopp deg? Eller det er ditt idrettslag, idrettsråd eller særkrets som har ungdom i vår målgruppe?

Målgruppe: Unge voksne, 18-26 år som har lederverv i idrettslag, idrettsråd, særkrets og i særforbund.

Ta kontakt med:
Inger-Lise Eieland
E-post: inger-lise.eieland@idrettsforbundet.no
Tlf.: 47617013