Mariell.jpg

Arena for unge med talent for ledelse!

Med støtte fra SpareBank 1 Nord-Norge, Samfunnsløftet, kan Troms og Finnmark idrettskrets invitere ungdom i alderen 18-26 år med styreverv til å være med i vårt nettverk for unge ledere. Vi ønsker å etablerer en arena hvor ungeledere kan få faglig påfyll, diskutere felles problemstillinger, og lære av hverandre. Målet er å få enda flere unge dyktige mennesker inn i styrerommene i Troms og Finnmark!

Troms og Finnmark idrettskrets synes at det er viktig å satse på ungdom. Det er blant annet vedtatt at vi i idrettskretsen her i det nordligste fylket skal ha minst et styremedlem under 26 år i vårt styre. Vi oppfordrer også våre idrettslag å ha med ungdom i sine styrer. Vi trenger kvalifiserte og nytenkende styremedlemmer, og hvis vi skal satse på ungdom, må vi også gi de den tryggheten og faglige tyngden de behøver for å være en tydelige og gode ledere. 

Vi søker unge, mellom 18 og 26 år, med ulike verv i idretten. Er du i målgruppen eller vet om noen? spre ordet!

Ta kontakt med:
Inger-Lise Eieland
E-post: inger-lise.eieland@idrettsforbundet.no
Tlf.: 47617013