Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kurs for ledere og tillitsvalgte

Troms IK har et dyktig veilederkorps som stadig vekk holder kurs rundt om i kretsen. Kursene som holdes av egne veiledere er gratis for klubbene, mens kurs med eksterne veiledere ofte har en liten egenandel.

 

Gjennom hver høst, vinter og vår arrangerer vi en rekke kurs rundt om i kretsen. Oversikten over disse kursene finner i kalenderen vår eller på idrettskurs.no. Påmelding til disse kursene gjøres via Min idrett.

Dette er noen av kursene vi arrangerer for ledere og tillitsvalgte:

       

   

  4 timer

  Gratis

  Minst 4 deltakere

  Kan bestilles til klubb

  Målgruppe: Ledere, tillitsvalge og alle andre som er interessert i anleggsutvikling.

  Idrettslag vil få grunnleggende kompetanse i utvikling, drift og vedlikehold av ulike typer anlegg.

  Temaer i kurset: 

  • Definisjon på ulike typer anlegg
  • Aktører og roller
  • Satsning på bevaring av anlegg
  • Anlegg som grunnlag for aktivitet
  • Idrettslaget bygger anlegg
  • Søknad om spillemidler
  • Finansiering
       

   

  4 - 8 timer

  Gratis

  Minst 4 deltakere

  Kan bestilles til klubb

  Ledere får en innføring i coaching som strategi for læring og utvikling i idrettslag. Både trener- og lederrollen vil utfordres gjennom kompetanseheving i hvordan du kan praktisere en coachende væremåte som trener eller leder.

  Du vil øve deg på coachende metodikk i samtaler 1-1 og i forhold til å kommunisere i grupper. Etter kurset vil du kunne videreføre og bruke en mer coachende stil med de gruppene du jobber med eller har ansvar for i idrettslaget.

  Kurset er beregnet for alle ledere og øvrige medlemmer i idrettslag. For å få best mulig effekt i idrettslaget er det lurt å delta med mange slik at det skapes en kultur for dialog og god kommunikasjon med hverandre.

  Deltakere vil ha følgende nytte av kurset:

  • Du blir kjent med noen prinsipper som ligger til grunn for coaching
  • Du får konkret trening på hvordan du bruker coaching som strategi for utvikling av andre mennesker.
  • Du styrker din kommunikative og coachingfagligekompetanse gjennom å lære noen grunnleggende verktøy for coaching.
       

   

  4 timer

  Gratis

  Minst 4 deltakere

  Kan bestilles til klubb

   

  Å drive medlemsregistrering i idrettslag er ikke alltid like enkelt. Fra og med 1.1.2014 skal idretten ha et felles nasjonalt medlems- og organisasjonsregister. KlubbAdmin er idrettens egen løsning for å gjøre dette lettere for alle idrettslag. Dette er en nettbasert løsning som gjør det enkelt å administrere medlemmer og kreve inn kontingenter, treningsavgifter mm.

  Målgruppe:

  Ledere og medlemsansvarlige idrettslag og idrettsråd

  Innhold:

  Kurset gir deg en innføring i bruk av KlubbAdmin, idrettens egen løsning for medlemsregistrering. Klubbadmin hjelper klubben med å:

  • Administrere medlemmer
  • Holde orden på familierelasjoner
  • Sende e-post/sms til medlemmer
  • Kreve inn kontingenter, treningsavgifter mm.
       

   

  4 timer

  Gratis

  Minst 4 deltakere

  Kan bestilles til klubb

  De fleste motsetninger er sunne og helt nødvendige for å skape en utvikling. Noen av disse motsetningene kan gå over fra å virke konstruktivt til å bli ødeleggende for idrettslaget. I slike tilfeller er det nødvendig å ha et beredskap som gjør at man kan håndtere konflikten. Det er ikke alltid en konflikt kan løses, og det viktig å godta slike utfall samtidig som idrettslaget må innordne seg til det beste for idrettslaget og medlemmene.

  Kurset er beregnet for alle ledere i idrettslag. Med ledere menes alle som har et ansvar for å lede andre i idrettslaget, både styret, trenere, valgte og oppnevnte komiteer og utvalg, ansatte samt personer i andre typer lederverv i idrettslaget.

  I kurset vil vi gå gjennom følgende innhold:

  • Ulike typer konflikter.
  • Styrke på konflikter.
  • Forebygging av konflikter.
  • Aksjonslæring som verktøy for konflikthåndtering.

  Gjennom kurset vil du bli bevisst forskjellen mellom ødeleggende konflikter og uenigheter som ikke er til hinder for idrettslaget. Du blir tryggere på hvordan du som leder kan håndtere konflikter gjennom å lære en konkret metode for konflikthåndtering. Du vil få mer kompetanse og bevissthet i forhold til at konflikthåndtering mellom mennesker alltid krever evner og ferdigheter i kommunikasjon og relasjon.

       

   

  4 timer

  Gratis

  Minst 4 deltakere

  Kan bestilles til klubb

  Målgruppe: Ledere, styremedlemmer, tillitsvalgte, dommere, trenere, oppnevnte med spesialfunksjoner og potensielle ledere.

  Bli kjent med idretten og særidrettens lovverk, regelverk og retningslinjer.

  Idretten stiller lovmessige krav til styring og ledelse av idrettslag. Gjennom kurset blir du bevisst på idrettslagets plass i organisasjonen og hva det innebærer at idrettslaget er en juridisk enhet.

  Deltakere vil lære mer om:

  • Fellesbestemmelser og egne bestemmelser for de ulike organisasjonsleddene
  • Lovarbeid: Generelt og fra § til §
  • Intern organisering og organisasjonsplan
  • Krav til og nødvendighet av ryddighet og struktur som ledd i å bygge omdømme
  • Forskjellen mellom begrepene kunde og medlem
  • Valgkomitéarbeid
  • Hvor man finner viktige regler og retningslinjer (barneidrettsbetemmelsene, retningslinjer om lege og sanitetstjeneste ved ulike idrettsarrangement, Antidoping Norge m.m.).

  Kurset vil kunne bidra til at idrettslaget får gjennomført et godt årsmøte der det på formelt riktig vis velges et fungerende styre samtidig som det gjøres tydelige avklaringer på roller og ansvar. Idrettslaget kan dermed sikres gode rutiner i arbeidet med rekruttering av tillitsvalgte. 

       

   

  4 timer

  Gratis

  Minst 4 deltakere

  Kan bestilles til klubb

  Målgruppe: Ledere, styremedlemmer, trenere, instruktører og andre som har nytte av å lære mer om møteledelse. 

  Er du lei av møter lange møter med lite fremdrift? Gode møter er en forutsetning for en effektiv drift av klubben eller laget.

  Vi går blant annet gjennom følgende:

  • Idrettens ulike møtetyper - ting/årsmøter/gruppemøter
  • Fasene i et møte, ledelse av et møte
  • Hersketeknikker
  • Dialogferdigheter i gjennomføring av møter
  • Grep for å styre dialoger og holde fokus i møter
  • Saksliste og referater
       

   

  4 timer

  Gratis

  Minst 4 deltakere

  Kan bestilles til klubb

  Målgruppe: Ledere, styremedlemmer og andre tillitsvalgte

  Har klubben din full kontroll på mulige støtteordninger, utviklingstiltak, styrets oppgaver og plikter, NIFs regelverk og hva idrettskretsen kan hjelpe deg med?

  Styrearbeid i prakses er et kurs hvor vi går gjennom det grunnleggende man bør vite om man sitter i styret i en idrettsklubb. Vi rekker ikke å gå i dybden på alt, men man får mye nyttig påfyll og finner ut hva man evt. bør vite mer om. Dette er noe av det vi går gjennom:

  • Kort om NIF og Troms idrettskrets
  • Styrets oppgaver og plikter
  • Utvikling av idrettslag
  • Kurs- og kompetansetilbud
  • Grunnleggende økonomi
  • Barneidrettsrettighetene
  • Støtteordninger
  • Dagsaktuelle saker

  Møtet er en perfekt start for å få i gang et nytt styre, det er gratis og kan arrangeres i klubbens egne lokaler om det er ønskelig.

       

   

  4 timer

  Gratis

  Minst 4 deltakere

  Kan bestilles til klubb

  Målgruppe: 

  Ledere, styremedlemmer og økonomiansvarlige i klubb.

  Idrettskretsen arrangerer flere varianter av økonomikurs i løpet av året:

  • Økonomikurs for styre/ledelse
  • Økonomikurs for kasserer/regnskapsfører

  Kursene vil gi idrettslagene mer kompetanse innen regnskaps- og revisjonsbestemmelser, økonomistyring og offentlige lover og regler, grunnleggende bokføring og norsk standard kontoplan.

  Hele styret bør ha oversikt over grunnleggende økonomiarbeid og vi anbefaler "Økonomikurs for styre/ledelse" for alle styremedlemmer. Kurset for kasserer/regnskapsfører går mer i detalj og er rettet mot nevnte gruppe.

  Selv om du har erfaring og utdannelse innen økonomi kan det være lurt å sette seg inn i de særreglene som gjeler for idrett og andre frivillige organisasjoner.

       

   

  4 timer

  Gratis

  Minst 4 deltakere

  Kan bestilles til klubb

  Målgruppe: Medlemmer av valgkomiteen og styret i klubben

  En god valgkomité er gull verdt for klubben! Dette er et kurs både for valgkomiteen og styret som skal innstille den. Gjennom tre timer får klubben din mange gode tips om hvordan man kan gjøre arbeidet i valgkomiteen litt lettere og hvordan man gjennom godt arbeid får et enda bedre styre.

  Temaer:

  • Hva loven sier
  • Sammensetting av valgkomiteen - styrets ansvar
  • Hvordan gjøre jobben lettere for valgkomiteen
  • Rekruttering
  • Valgkomiteens sitt ansvar
  • Arbeidet i valgkomiteen