Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kurs for idrettsråd

Det er ikke bare ledere og trenere i klubbene som kan ha godt av litt faglig påfyll. Idrettsrådene utfyller en viktig funksjon i idretten og godt skolerte medlemmer sikrer at idrettsrådet fungerer optimalt.

 

Kretsen tilbyr en lang rekke kurs spesielt rettet mot idrettsrådene, både kurs som går på utvikling av selve idrettsrådet og kurs rettet mot hvert enkelt medlem i idrettsrådet.

Start- og oppfølgingsmøte for idrettsråd

Dette er en tilsvarende prosess som den vi tilbyr klubbene. En skolert veileder fra kretsen kommer til ditt idrettsråd og deltar på et startmøte hvor målet er å bevisstgjøre nå-situasjon, finne ut hvor man vil og lage en plan for hvordan man skal nå målene sine.

Etter startmøtet får idrettsrådet tilbud om et oppfølgingsmøte med samme veildere for å evaluere og se på veien videre.