Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Klubbutvikling

klubbutvikling(curling).jpg

Ønsker du å bli bedre må du gjøre noe aktivt. Dette gjelder ikke bare deg som trener eller utøver, men også klubben din. Gjennom en klubbutviklingsprosess hjelper vi klubben til å bli et enda bedre sted for alle i lokalmiljøet.

 

En klubbutviklingsprosess har ulike faser. Vi anbefaler klubben å ta kontakt med idrettskretsen for å avtale et klubbesøk, deretter blir vi enig om hvordan det er mest hensiktmessig å jobbe videre.

  Dette er et møte med klubbens styre og evt. noen andre sentrale personer i klubben. Møtet er en blanding av praktisk informasjon om det å sitte i et styre, hvordan det står til i klubben og hvordan idrettskretsen evt. kan bidra med videre utvikling av klubben. Avhengig av ønsker og behov kan dette møtet ta alt fra 1 - 3 timer.

  Ofte resulterer et klubbesøk i et startmøte. Dette er starten på en prosess for å bevisstgjøre, igangsette tiltak og sikre fremdrift i klubben. Møtet tar fire timer og er en effektiv måte å forbedre klubbarbeidet på.

  Prosessen involverer klubbens medlemmer, aktive, styrerepresentanter, foreldre, ledelse osv - noe som gjør at flere peronser får et økt eierskap til klubben og klubbdriften. 

  Målet med Startmøte er: 
  - å styrke klubben -> 
  - forbedre klubbdriften -> 
  - bedre aktivitetstilbud til klubbens medlemmer

  På møtene samordnes informasjon om driften av klubben, og gjennom prosessen skal klubben stimuleres til å utvikle seg enten organisatorisk og/eller idrettsfaglig. Prosessen styres etter klubbens egne ambisjoner. Rollen til den eksterne veilederen(som leder prosessen) er å bistå i å analysere nå-situasjon og definere handlinger/tiltak som er nødvendig utifra klubbens ønsker og behov. Intensjonen er å involvere og inkludere flere i utviklingsprosessen, slik at flere har et eierskap til en fremdriftsplan for klubben.


  Start og Oppfølgingsmøtene bør ha minimum 8 og maksimum 30 deltakere.

  Del tre av en klubbutviklingsprosess skjer etter at man har kartlagt klubbens behov. Vi deler denne delen av klubbutvikling i tre hoveddeler:

  Prosesser

  Her setter vi i gang større prosesser for å endre eller videreutvikle ting i klubben. Det kan for eksempel være å sette i gang verdiprosesser, utforme gode handlingssplaner og se på hvordan man kan optimalisere selve organisasjonen. Dette kan være omfattende prosesser, men også noe klubben kan få veldig mye igjen for å ha gjennomført.

  Kurs

  For å gjøre en god jobb trengs det tilstrekkelig kompetanse. Ofte vil en klubbutviklingsprosess avdekke "hull" i klubben og resultatet blir da å sende folk på kurs eller ha større samlinger i klubben. Dette kan være aktuelt både for trenere og ledere.

  Verktøy

  Idretten har mange nyttige verktøy som kan gjøre klubbdriften enklere. I en del tilfeller kan en introduksjon til noen av disse være et viktig steg i bedre klubbdrift. Det kan for eksempel være medlemsadministrasjon, betalingsløsninger, nettsider osv.

  Ofte vil en utviklingsprosess bestå av elementer fra alle tre punktene.

  Det er viktig at man følger opp ting som settes i gang. I alle prosesser ønsker vi å ha et oppfølgingsmøte for å se hvordan det har gått og hva man evt. kan jobbe videre med. Kanskje er det behov for flere tiltak, kanskje har man kommet dit at klubben har mye på plass og det er mest hensiktmessig å jobbe inn de rutinene man allerede har. Uansett er det positivt å gjøre opp en status.

  Hele denne prosessen ledes av skolerte veiledere fra idrettskretsen og er gratis i klubben. Med unntak av noen av kursene kan hele prosessen kjørers i klubbens egne lokaler, eller egnede lokaler i nærmiljøet. 

  Det vi forventer fra klubben er at dere ordner med lokaler, får med folk og gjerne stiller med enkel bevertning. I tillegg er prosessen helt avhengig av at man stiller med åpent sinn og vilje til å utvikle klubben.

  Ta kontakt for å avtale et klubbesøk! Klubbutvikling nytter!