Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilskudd til særkretser/regioner

penger.jpg

Troms idrettskrets mottar midler fra Troms Fylkeskommune som er tiltenkt særidrettene i Troms.

 

Særkretser og regioner kan søke om grunnstønad og aktivitetsmidler. Idretter uten sækrets/regionledd i Troms kan søke om aktivitetsmidler hvis de arrangerer kurs eller treningssamlinger med deltakere fra flere idrettslag. 

I 2018 vil både grunnstønad og aktivitetsmidler ha følgende utbetalingsdatoer: 04.04, 01.06, 15.09 og 03.12.

Grunnstønad

Grunnstønad er en direkte støtte til særkretser/regioner i Troms. Den totale potten fordeles etter særidrettens størrelse (antall idrettslag). Følgende dokumentasjon må sendes inn:

  • Kopi av revidert regnskap underskrevet av revisor (og helst styret.)
  • Kopi av årsmøteprotokoll/ tingprotokoll med vedtak om at regnskapet er godkjent
  • Revisorberetning

Aktivitetsmidler

Reglene for aktivitetsmidler finnes her: Regler_for_aktivitetsmidler_Troms_IK.pdf

For aktivitetsmidler gjelder følgende søknadsskjema: soknadskjema_aktivitetsmidler.xls

Den årlige summen for tildelingen til aktivitetsmidler forhåndfordeles til de ulike idrettene basert på aktivitetstall og antall idrettslag innen særidretten fra samordnet søknad og rapportering (tidligere idrettsregistreringen). Idretten kan søke og få tildelt midler innen sin pott for den aktiviteten de skaper. Ved årets slutt tildeles restpotten til de særkretser/regioner som har søknader utover sin forhåndstildelte pott.

Søknader sendes fortløpende til Troms idrettskrets på epost troms@idrettsforbundet.no