Tilskudd til idrettslag

Tilskudd til idrettslag

Her vil du finne nyttig informasjon og tips til hvordan du kan skaffe ekstra tilskudd og midler til ditt idrettslag.

Grasrotandelen

Dette er en god mulighet for idrettslagene til å skaffe seg ekstra midler til aktivitet. Flere klubber har inntekter i 100 000 kroners klassen via denne ordningen.

Mer info om Grasrotandelen

 

Lokale Aktivitetsmidler

Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er arbeidet i det enkelte idrettslag for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) som skal tilgodeses.

Mer info om lokale Aktivitetsmidler

 

Momskompensasjon for drift av idrettslag

Ordningen med momskompensasjon for drift av idrettslag er ny fra 2010 og baserer seg på idrettslagets totale driftskostnad foregående år, med fratrekk av finanskostnader. Idrettslagets leder får tilsendt passord for å registrere tallene i SportsAdmin i midten av juni, frist i august.

Mer info om kompensasjon for vare- og tjenestemoms

 

Momskompensasjon for bygging av idrettsanlegg

Ordningen med momskompensasjon for idrettsanlegg er også ny 2010. Nærmere opplysninger om ordningen kan en få ved å henvende seg til Troms Idrettskrets.

Mer info om kompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

 

Spillemidler til utstyr

Utstyr det kan søkes støtte til er begrenset til en liste for hver enkelt særidrett. Idrettsskoler kan  søke om utstyr til bruk i idrettsskolen. Kontaktperson i idrettslagene vil i september få tilsendt en e-post fra NIF der det står hvordan en søker.

Spillemidler til utstyr

 

Spillemidler til anlegg

Kulturdepartementet fordeler hvert år tilskudd av spillemidlene til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i kommunene. Tilskuddsordningene er søknadsbaserte. Se mer om dette under anlegg.

 

Tilskudd til idrettsskoler

Idrettsskoler kan søke både oppstarts- og utviklingsmidler. Søknad sendes til idrettskretsen.

Oppstarts og utviklingsmidler til idrettskoler

Midler til paraidrett

Troms idrettskrets lyser ut midler til paraidrettstilbud som skal bidra til økt inkludering av mennesker med funksjonsnedsettelser i idrettslag i fylket. 

Midler til paraidrett

Søknadsskjema Word