Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Gjennomføring av årsmøte

Årsmøtet er idrettsrådets øverste organ, og skal holdes hvert år i tidsrommet januar - mars.

 
Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel direkte til idrettslagene og idrettskretsen.
Huskeliste for årsmøter i idrettsråd:

- informer valgkomiteen i god tid

- send ut invitasjon til idrettslag og idrettskretsen
Husk å presisere at delegasjoner skal være sammensatt i hht NIFs lov § 2-4 (kjønnsfordeling)

- forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet

- sakliste og dokumenter skal være tilgjengelig for idrettslagene 1 uke før årsmøtet

 

Se forøvrig Basislovnorm for idrettsråd