IDRETTSRÅD

IDRETTSRÅD

I alle kommuner med mer enn tre idrettslag skal det være idrettsråd for idrettslag som er medlem i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité.

Idrettsrådet skal være et idrettspolitisk organisasjonsledd med oppgaver primært på lokalt nivå.

Idrettsrådet skal arbeide for best mulige rammebetingelser for idretten i kommunen. Det skal være en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene og kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen.