Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Stifte nytt idrettslag?

Her kan du se hvordan du bør gå frem for å stifte et nytt idrettslag eller starte en ny gruppe for særidrett.

 

 

Idrettslagets formål

Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite` (NIF).

Idrettslaget er medlem av det/de særforbund som lagets årsmøte bestemmer.
Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.
Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.
Idrettslagets grunnverdier er idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 

Lov for idrettslag

Alle idrettslag som er medlemmer i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité må ha vedtekter i tråd med lovnorm for idrettslag.

Idrettskretsen anbefaler idrettslagene å bruke lovnormen. Idrettslagets lov/evt. endringer skal vedtas på årsmøte og sendes til idrettskretsen for godkjenning. Endringer i lov krever 2/3 flertall på årsmøte.

Medlemskap og stemmerett

Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem. Medlemskap i idrettslaget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt. En søker kan ikke bli tatt opp som medlem i et idrettslag uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd i NIF er gjort opp.

For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år og ha hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned.

Søknad og opptak

Detaljert oversikt over anbefalt fremgangsmåte for å stifte et idrettslag finnes på NIF sine temasider, der det også ligger elektronisk søknadsskjema for opptak av idrettslag:

Stifelse av idrettslag

Ta gjerne kontakt med idrettskretsen hvis det er noe du lurer på, vi hjelper gjerne til. Hvis dere ønsker kommer vi på stiftelsesmøte og etter at klubben er formelt tatt opp i NIF vil vi ta kontakt for å avtale et møte med det nye styret.