Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Idrettsskole

En idrettsskole er et variert aktivitetstilbud hvor barn til og med det året de fyller 12 år får prøve seg i flere idretter og i flere miljøer, for eksempel i sal, på løkka, i skog og mark, på snø og is eller i vann. Det legges vekt på å utvikle en god grunnmotorikk, gjennom lek og aktiviteter tilpasset barnas utviklingsnivå.

 

  Å skape et godt og variert aktivitetstilbud hvor barn til og med 12 år får utvikle seg både fysisk, psykisk og sosialt, hvor de får mulighet til å prøve seg i flere idretter og i flere ulike miljøer, og hvor trygghet og mestringsopplevelser sammen med andre står i fokus.

  • Å stimulere til samarbeid på tvers av gruppene i idrettslaget eller med andre idrettslag i lokalmiljøet.
  • Å bidra til et samordnet og koordinert idrettstilbud i lokalmiljøet. 
  • Å gi barna et godt grunnlag for videre valg av idrett. 
  • Å få prøve ut forskjellige idretter, som igjen kan forhindre frafall i tidlig alder.
  • Å forebygge skader gjennom varierte treningsaktiviteter. 
  • Å legge til rette for sosiale tiltak for hele familien, utenom selve idrettsaktiviteten, for eksempel aktivitetsdager, turer, kino- og teaterbesøk og lignende.

  Vi har over 40 registrerte idrettsskoler i kretsen og utdanner jevnlig nye aktivitetsledere for å skape et enda bedre idrettstilbud til barn i Troms. En ønskedrøm er at alle barn i hele kretsen skal ha et tilbud om idrettsskole i sitt nærmiljø. Troms Idrettskrets ønsker derfor å legge til rette for at det skal være lett å starte opp idrettsskoler og at de som driver idrettsskole skal få muligheten til å utvikle både tilbud og instruktører videre. Dette ønsker vi å få til gjennom:

  • Tilby "Aktivitetslederkurs barneidrett" jevnlig i hele kretsen.
  • Arrangere ulike idekurs innen for eksempel uteaktiviteter, vinteridrett, sal osv.
  • Tilby klubbutvikling for idrettsskoler
  • Informere og oppfodre idrettsskolene til å søke NIF om oppstart og utviklingsstøtte til idrettsskoler
  • Behandle søknader om oppstart og støtteordninger raskt

  Både fler- og særidrettslag kan starte idrettsskoler. Det er et krav om at man driver med mer enn en type aktivitet, men dette er lett å få til ved enten å samarbeide med naboklubben eller å utvikle tilbudet selv. På NIF sine sider finner du mer detlajert info om hvordan du går frem for å starte en idrettssskole, hvilke krav som stilles for å få støtte og hvilke støtteordninger som finnes.

  Les mer om idrettsskole for barn.

  Trenger du ideer til hva du skal gjøre på idrettsskolen eller trening?

  Uteskoleveven

  Uteskoleveven er en del av undervisningsprogrammet "Lære med skogen". Her finner du forslag til aktiviteter, ting å lage og mye info om naturen. Mye som passer like godt for barneidretten som skolen.

  www.uteskoleveven.no

   

  Aktivitetsbanken 

  Dette er en side som Norges Skiforbund, Norges Svømmeforbund, Norges Fri-idrettsforbund, Norges Orienteringsforbund og Norges Golfforbund står bak. Et stort utvalg av øvelser både tilpasset de ulike idrettene og generelle øvelser som passer for alle.

  www.aktivitetsbanken.no

   

  Basistrening

  Olympiatoppen har samlet en rekke gode basisøvelser. Godt beskrevet med videoer av alle øvelsene. Passer best for litt eldre utøvere.

  www.olympiatoppen.no

  Speiderbasen

  Dette er en stor database av en rekke aktiviteter for speidere i alle aldre. Veldig mye som egneer seg utmerket for uteidrettsskolen.

  www.speiderbasen.no

  Skolenettet

   

  Skolenettet - Aktivitetsbanken

  Over 150 øvelser for en mer aktiv skolehverdag. Mye spennende også for barneidretten.

  www.skolenettet.no

  1. Trygghet
  Barn har rett til å delta i et trygt treningsmiljø, fritt for press og utnyttelse. Barn under 6 år skal ha med seg en voksen på aktivitetene. Skader skal forebygges.

  2. Vennskap og trivsel
  Barn har rett til å delta i trenings- og konkurranseaktiviteter der det er lagt til rette for at de skal utvikle vennskap og solidaritet.

  3. Mestring
  Barn har rett til å oppleve mestring og lære mange ulike ferdigheter. De skal også ha muligheter for variasjon, øving
  og samspill med andre.

  4. Påvirkning
  Barn har rett til å si sin mening og bli hørt. De skal ha mulighet til å være med på planlegging og gjennomføring av egen idrettsaktivitet sammen med trenere og foresatte.

  5. Frihet til å velge
  Barn har rett til å velge hvilken idrett, eller hvor mange idretter de vil delta i. De bestemmer selv hvor mye de vil trene.

  6. Konkurranser for alle
  Barn har rett til å velge om de vil delta i konkurranser eller ikke. Barn som melder overgang fra en klubb innen
  samme idrett skal ha full rett til å delta i konkurranser for en ny klubb straks overgangen er registrert.

  7. På barnas premisser
  Barn har rett til å delta i trenings- og konkurranseaktiviteter som er tilpasset deres alder, fysiske utvikling og modningsnivå.

  Utviklingsplan 

  Alle som driver barneidrett bør følge en felles utviklingsplan for å sikre størst mulig variasjon og muligheter for stor bevegelseserfaring. Innholdet i utdanningsplanene til de enkelte særforbundene og trenernes praksis bør følge denne planen:

  Opp til 6-års alder
  Lek og varierte aktiviteter skal stimulere barnas utvikling og styrke de grunnleggende bevegelsene.

  7–9 år
  Gode muligheter til å utforske og øve på ulike fysiske aktiviteter eller idrettsøvelser med forskjellige bevegelsesmønstre, slik at de får bred bevegelseserfaring. Dette gir et godt grunnlag for senere bevegelseslæring. Slike aktiviteter kan drives innenfor
  en eller flere idretter, men hver idrett har ansvaret for å gjøre tilbudet variert og tilpasset barnas utviklingsnivå.

  10–12 år
  Idretten skal preges av varierte aktiviteter og høyt aktivitetsnivå som sikrer gode basisferdigheter. Fordypning i en eller noen få idretter kan sikre et godt teknikkgrunnlag
  for senere utvikling innenfor idrettsgrenen.