Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

TIKs Anleggsfond

curling.jpg

Troms idrettskrets har etablert et anleggsfond der idrettsorganisasjoner som er i planleggingsfasen for å utvikle idrettsanlegg kan søke midler til «Plan- og prosjekteringsfasen».

 

Troms idrettskrets ønsker med dette å sette idretten i bedre stand til å planlegge, bygge og drifte idrettsanlegg.

Vi har etablert et anleggsfond som idrettsorganisasjoner kan søke på for å finansiere det/deler av det nødvendige planarbeidet som kreves før byggestart av idrettsanlegg. Anleggsfondet er en del av Samfunnsløftet og er i sin helhet finansiert av SpareBank 1 Nord-Norge.

Anleggsutvalget i idrettskretsen har vedtatt kriterier for å få tildelt midler fra anleggsfondet.

Kriterier til Troms idrettskrets anleggsfond 2019

  1. Organisasjonsledd i idretten i Troms som skal bygge, eie og/eller drifte idrettsanlegg kan søke om midler fra TIKs anleggsfond.
  2. Anlegget det søkes om må være forankret i idrettslaget (evt. annen idrettsorganisasjon), dvs. vedtatt på årsmøtet. Dette krever dokumentasjon.
  3. Midler kan tildeles til anlegg som er i «plan- og prosjekteringsfasen» og som er avhengig av innkjøp av profesjonelle tjenester for å komme videre i prosessen.
  4. Første fase i «Prosjektmodellen», «Idéfasen» må være godt igangsatt, dvs. gjennomføring prosjektmodellens faser organiseringutgangspunkt og programmering.
    Midler fra anleggsfondet kan tildeles prosjekter frem til fasen detaljprosjekt (se Prosjektmodellen).
  5. Idrettslaget/idrettsorganisasjonen må ha spilt inn anleggsprosjektet til kommunen, idrettsrådet og særkrets/region/forbund.
  6. Anleggsprosjekt hvor støtte fra anleggsfondet vil være forløsende for videre fremdrift og øke sjansen for realisering, vil bli prioritert.
  7. Anleggsprosjekt der flere idrettslag/aktører samarbeider og/eller viser til muligheter for flerbruk vil bli prioritert.
  8. Anleggsprosjektet må ta hensyn til miljøet i planleggingen og byggingen av anlegget.

Fasene i «Gode idrettsanlegg»s Prosjektmodell for bygging av idrettsanlegg ligger til grunn for prosessenes beskrivelse.

Nettsiden www.godeidrettsanlegg.no er et nyutviklet ressurssenter for bygging av idrettsanlegg, utviklet av NTNU i samarbeid med Norges idrettsforbund.

Vi vil anbefale idrettslag å nytte verktøyet Prosjektmodell i planleggings- og gjennomføringsfasen

For å finne dokumentet, se www.godeidrettsanlegg.no, eller lenken nederst på denne siden.

Hvordan søker dere?

1. Idrettsorganisasjonen sender søknad med kort beskrivelse av anleggsprosjektet via eget søknadsskjema (nederst på denne siden).

2. Vedleggsskjema «Prosjektmodell Gode idrettsanlegg», som finnes i søknadsdokumentet fylles også ut.

3. Søknaden sendes troms@idrettsforbundet.no.

4. Søknadfrist 25. oktober 2019.

5. Mottakere av midlene skal levere en sluttrapport med dokumenterte kostnader for midlene.

Spørsmål angående søknaden rettes til Magnus Leonhardsen,
Magnus.Leonhardsen@idrettsforbundet.no, tlf. 478 58 622.

 

Troms IKs anleggsfond - Søknadsskjema 2019

Utlysning Troms idrettskrets Anleggsfond


Verdt å lese:

Vedlegg BP 1.0-1.3

Prosjektmodellen_GIA