Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Utdanning og utvikling

Utdanning og organisasjonsutvikling er viktige investeringer i jobben med å styrke idrettens rolle i samfunnet. Dette gjelder både for aktiviteten og for driften av idrettsklubber og lag.

 

Særkretsene og særforbundene bidrar med utdanning på områder som gjelder den enkelte idrett. For eksempel trenerkurs i håndball eller dommerkurs i fotball.

I tillegg til dette finnes det svært mange kurs som passer for flere idretter. Blant annet har idretten et klubbutviklingsprogram, som består av mange nyttige kurs. Her kan en gjennomføre enkeltkurs eller gjennomføre klubbutvikling, hvor en tar for seg ståsted, målsettinger og tiltak.

Vi anbefaler, alle idrettslag å klubber, å utarbeide egen virksomhetsplan som viser hva og hvem idrettslaget er til for. Denne bør rulleres med jevne mellomrom. Ta kontakt dersom dere ønsker ekstern veileder til utarbeiding eller hjelp til å revidere planen!

Det er også utviklet et kurskonsept som tar for seg idrettsrådets rolle i forhold til idrettslagene, kommunen og idrettskretsen.

Både særforbund, særkretser og idrettskrets tilbyr gratis startkveld til idrettsklubber og lag. Her ser en på hva som fungerer bra, hva som kan forbedres og hvordan en eventuelt skal gjøre dette.

Planlagte kurs kunngjøres på www.idrettskurs.no.

Ta gjerne en telefon til idrettskretsen  på 78 46 02 60 om du vil melde inn et behov for ditt idrettslag, klubb eller idrettsråd. Vi har dyktige veiledere og kurslærere som står klar til å hjelpe! 

Oversikt over hvikle kurs vi kan tilby finner du her