Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Klubbutvikling

Klubbutvikling er alt som gjøres for at et idrettslag skal utvikle seg fra dagens situasjon til en ønsket og bedre framtidig situasjon.

 

På disse sidene finner du informasjon om felles kurs, verktøy og prosesser innen organisasjons- og ledelsesutvikling. Disse tilbudene er laget med utgangspunkt i gode grunnleggende prinsipper, og kan tilpasses slik at de kan ivareta ulike typer klubber med deres behov og interesser. 

Organisasjonshjulet brukes som verktøy til å jobbe med klubbens utvikling. Klubbens medlemmer og styret lager en felles beskrivelse av klubbens situasjon i dag, og deretter vurderer de sammen hvordan medlemmene ønsker at klubben skal bli. Ut fra disse vurderingene jobbes det med å finne og sette i gang virkemidler som bidrar til å lukke gapet mellom dagens situasjon og ønsket situasjon.

Felles tilrettelegging av klubbutvikling skjer i samarbeid mellom særforbundene og NIF/idrettskretsene. Norges idrettsforbund (NIF) har ansvar for felles rammer og retningslinjer for kurs, prosesser og verktøy som presenteres på disse nettsidene.

Klubbutvikling:
Retningslinjer for samarbeidet mellom Norges idrettsforbund, idrettskretser og særforbund. 

  Klubbguiden
  - Informasjon til idrettsklubber, lag og medlemmer om hva det innebærer å være et medlem av Norges idrettsforbund, men også viktig informasjon om hvordan man stifter et idrettslag, hvilke lover og regler som gjelder. I tillegg finner man informasjon om hva slags støtteordninger og idrettsavtaler som kan bidra til en god klubbøkonomi.

  Klubbhåndboka
  - Klubbhåndboka svarer på de viktigste spørsmålene om klubben og gjør det enkelt å finne ut hva som gjelder i enhver klubb. På denne siden kan du laste ned en rekke nyttige skjemaer for klubbdrift.

  Kurs for klubb 

   

  E-læring
  - Det er laget flere e-kurs for ledere og trenere. Disse finner du under ekurs.nif.no

  All informasjon om klubbutvikling for særforbund og idrettskretser finner du her

  På veiledersidene finner du informasjonsmateriell for sertifiserte veiledere i Norges idrettsforbund. Innlogging er påkrevd. Klikk deg videre her.

  Kontaktperson for klubbutvikling i Norges idrettsforbund: 

  Torkell Sepolla
  Rådgiver klubbutvikling
  Mobil: 93841964
  E-post: torkell.seppola@idrettsforbundet.no