Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Bli kurslærer eller veileder

idrettslek7.jpg

Kan du tenke deg å bli kurslærer eller veileder innenfor idretten?

 

Alle særforbund og idrettskretser skal tilegne seg nødvendige forutsetninger og kompetanse slik at de kan arbeide selvstendig med utvikling av egne klubber. Tilbudene innen klubbutvikling skal gjennomføres av godkjente veiledere slik at det sikres god sammenheng i tilbudet og godt samarbeid mellom de som tilbyr ulike kompetansetiltak til klubbene.

Idrettsforbundet/ idrettskretsene og særforbundene/særkretsene har tegnet en samarbeidsavtale, hvor en gjensidig skal kunne benytte seg av hverandres kurslærere/ veiledere, og det er hele tiden behov for påfyll!

Det kjøres ulike kurslærerkurs for frittstående kurs, med ujevne mellomrom. Eksempler på slike kurs er økonomikurs – IT-kurs – spillemiddelkurs/anleggskurs – kurs i møteledelse – aktivitetslederkurs barneidrett og lovkurs og kurs om klubbens styrearbeid i praksis.

Det tilbys også en felles veilederutdanning som kvalifiserer veiledere til å arbeide med helhetlig utvikling i klubbene. Veilederutdanningen består av tre samlinger der praktiske utviklingsprosesser i klubbene inngår som en del av utdanningen.

Våre veiledere skal alltid ta utgangspunkt i den situasjonen som hvert aktuelle idrettslag har. Ut fra denne situasjonen skal veilederne hjelpe idrettslagene med å skape sin egen videre utvikling gjennom gode fremtidsrettede utviklingstiltak og prosesser som bidrar til å nå idrettslagets egne ønsker og mål.

Veilederutdanningen skal
- Sikre forståelse for helhetlig klubbutvikling
- Gi veiledere nødvendig prosesskompetanse
- Sikre eierskap til prosesser som skal gjøres i klubber
- Gi veiledere nok trygghet på prosessene som skal leveres
- Sikre at det skapes gode relasjoner i klubbprosessene
- Gi ferdigheter i klubbanalyser
- Sikre effektmåling og evaluering av utviklingstiltak
- Bidra til at det etableres gode styringsverktøy i klubber
- Gi grunnleggende organisasjonsforståelse i klubbkontekst
- Sikre at veilederne får gode relasjoner og at det gjøres nødvendige avklaringer med eget særforbund / egen idrettskrets

Hvis du kan tenke deg å ta et eller flere kurslærerkurs og/eller veilederutdanning, ta kontakt med Finnmark Idrettskrets for nærmere samtale: tlf. 419 00 970