Ishavskraftfondet

Ishavskraftfondet

Ishavskraftfondet skal medvirke til å øke aktiviteten og oppslutningen om barne- og ungdomsidretten i Finnmark. Støtte fra fondet kan søkes av idrettslag i fylket som er tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ishavskraftfondet er ment å:

- gi aktivitetstilbud til barn og unge
- presentere noe nytt, annerledes og kreativt
- bidra til involvering og medvirkning fra de unge selv
- fange opp barn og ungdom som ikke deltar i tradisjonelle idretter
- sette barn og ungdom sine behov i sentrum

Det deles ut 80 000 kroner hvert år fordelt på ett eller flere tiltak.

Retningslinjer.

Søknadsskjema

Søknadsfrist er 1. mars.