Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

FIKs anleggsfond

Barentshallen bilde.jpg

Finnmark idrettskrets har etablert et anleggsfond der idrettslag som er i planleggingsfasen for å utvikle idrettsanlegg kan søke midler til «Plan- og prosjekteringsfasen».

 

Finnmark idrettskrets ønsker med dette å sette idretten i bedre stand til å planlegge, bygge og drifte idrettsanlegg.

Vi har etablert et anleggsfond som idrettslag kan søke på for å finansiere det/deler av  det nødvendige planarbeidet som kreves før byggestart av idrettsanlegg. SNN-fondet har bidratt med 1,1 millioner kroner til anleggsfondet.

Styret i idrettskretsen har etter forslag fra anleggsutvalget vedtatt følgende kriterier for tildeling av midler fra fondet: 

1. Idrettslag i Finnmark som skal bygge, eie og drifte idrettsanlegg kan søke om midler fra FIK’s anleggsfond.

2. Anlegget det søkes om må være forankret i idrettslaget, dvs vedtatt på årsmøtet.

3. Midler kan tildeles til anlegg som er i «plan- og prosjekteringsfasen» og som er avhengig av profesjonelle tjenester for å komme videre i prosessen.

4. Første fase i «Prosjektmodell Gode Idrettsanlegg», «Idéfasen» må være godt igangsatt. Dvs gjennomføring av prosjektmodellens faser organisering, utgangspunkt og programmering.

5. Idrettslaget må ha spilt inn anleggsprosjektet til kommunen, idrettsrådet og helst også særkrets/region/forbund.

6. Anleggsprosjekt hvor støtte fra anleggsfondet vil være forløsende for videre fremdrift og øke sjansen for realisering, vil bli prioritert.

7. Anleggsprosjekt der flere idrettslag/aktører samarbeider og/eller viser til muligheter for flerbruk vil bli prioritert.

8. Maksimalt støttebeløp er kr 150.000,-, men i særlige tilfeller kan øvre grense fravikes.

Fasene i «Gode idrettsanlegg»s  Prosjektmodell for bygging av idrettsanlegg ligger til grunn for prosessenes beskrivelse.

Nettsiden www.godeidrettsanlegg.no er et nyutviklet ressurssenter for bygging av idrettsanlegg, utviklet av NTNU i samarbeid med Norges idrettsforbund.

Vi vil anbefale idrettslag å benytte verktøyet Prosjektmodell i planleggings- og gjennomføringsfasen

For å finne dokumentet, se www.godeidrettsanlegg.no, under arkfanen Ressurser.

Hvordan søker dere?

  1. Idrettslag sender søknad med kort beskrivelse av anleggsprosjektet i eget søknadsskjema.
  2. BP (beslutningsport) 1.0, 1.1, 1.2, og 1.3 i «Prosjektmodell Gode idrettsanlegg» legges ved søknaden.
  3. Søknad sendes finnmark@idrettsforbundet.no  
  4. Søknadsfrist 1. mars 2019.
  5. Tildeling gjøres innen 1.juni 2019.
  6. Mottakere av midlene skal levere en sluttrapport med dokumenterte kostnader for midlene.

Spørsmål angående søknaden rettes til Marit Arntzen - 419 00 970

Søknadsskjema

Vedlegg BP 1.0-1.3

Prosjektmodellen_GIA