Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Idrettskretstinget 2018

NIF_Logo_Kretser_Finnmark_mBeskyttelsesomr.jpg

Finnmark idrettskrets holder sitt idrettskretsting på Kirkenes Scandic hotell 2-3. juni 2018. All informasjon om tinget finner du på denne siden. Før tingforhandlingene starter vil det bli gjennomført en anleggskonferanse. Lurer du på noe om tinget kan du sende en e-post til idrettskretsen på finnmark@idrettsforbundet.no.

  Innkalling til FIK-tinget 2018.

  Fullmaktskjema.

  Påmeldingsskjema

  Med tanke på hotellreservasjon, trenger vi påmeldinger innen 1. mai. Etter denne datoen kan vi ikke garantere rom.   

  I følge FIK’s lov § 8 møter følgende med stemmerett på Idrettskretstinget;

  a) Idrettskretsens styre
  b) 35 representanter fra særkretsene/regionene
  c) 35 representanter fra idrettsrådene
  d) Idrettslagene med 1 representant hver

  Idrettens Studieforbund’s ting har samme mandatfordeling som Finnmark Idrettskrets.

  Mandatfordeling særkrets/region.

  Mandatfordeling idrettsråd.

  Grunnlaget for antall representanter er antall lag i særkretsene pr. 31.12.16. Ved likt antall lag gjelder antall medlemmer. For idrettsråd er grunnlaget antall medlemmer i kommunen pr.31.12.16.

  I forkant av idrettskretstinget i Kirkenes i juni ønsker valgkomiteen innspill på kandidater til kretsstyret.

  Disse sitter i styret i dag:
  Leder: May Bente Eriksen, Båtsfjord
  Nestleder: Bjørn Roald Mikkelsen, Alta 
  Styremedlem: Ole Dyrstad, Nordkapp 
  Styremedlem: Jørunn Margrethe Iversen, Hammerfest 
  Styremedlem: Otilie Næss, Vadsø
  1. varamedlem: Katrine Figenschau Olsen, Sør-Varanger
  2. varamedlem: Erik Karlstrøm, Alta

  Finnmark idrettskrets sin viktigste oppgave er å arbeide for best mulige rammebetingelser for idretten i fylket slik at idretten skal kunne tilby bredest mulig aktivitetstilbud til sine medlemmer.

  Valgkomiteen består av
  Leder: Mai Iren Strand Gerhardsen, Nordkapp
  Medlem: Thomas Darell, Hammerfest 
  Medlem: Anne Johansen, Vadsø
  Varamedlem: Andreas Foss Westgaard, Alt

  Av hensyn til den videre prosess er det ønskelig at innspill på kandidater til kretsstyre sendes valgkomiteen så snart som mulig og senest innen 1. mai. Forslag kan sendes til finnmark@idrettsforbundet.no. Forslagene bør inneholde navn, adresse, telefon, tillitsverv, alder og stilling.

  Program

  Saksliste

  Beretning 2016-2017

  Årsregnskap 2016-2017

  Langtidsplan

  Langtidsbudsjett

  Sak 5.2.3 Sammenslåing av Troms idrettskrets og Finnmark idrettskrets

  Sak 8 Retningslinjer for fordeling av midler

  Valg 2018 - Valgkomiteens innstilling

  ISF Finnmarks ting 2018 - Sakspapirer og beretning

  Påmeldinger

  Idrettskretsene har et særlig ansvar for idrettsrådene organisatorisk og Finnmark idrettskrets dekker derfor reise- og oppholdsutgifter for inntil to representanter fra hvert idrettsråd til idrettskretstinget 2018, jf mandatfordeling idrettsråd.

  For de fra idrettsrådene som trenger flybillett kan dette bestilles gjennom American Express tlf. 24 05 50 09. Be dem sende faktura til Finnmark idrettskrets merket ”Idrettskretsting”. Ikke benyttede flybilletter vil bli belastet det enkelte idrettsråd. Vi oppfordrer ellers til samkjøring.

  Særkretser/regioner og idrettslag dekker egne utgifter til reise og opphold. 

  Overnatting skjer på Scandic Kirkenes hotell. Prisene er som følger:

  Helpensjonspris per person i enkeltrom lørdag-søndag inkludert festmiddag 1850 kroner
  Helpensjonspris per person i dobbeltrom lørdag-søndag inkludert festmiddag 1500 kroner
  Dagpakkepris per person pr dag 470 kroner
  Rom/frokost enkeltrom fredag- lørdag 1090 kroner
  Rom/frokost dobbeltrom fredag-lørdag 1290 kroner. 
  Festmiddag for de som ikke bor på hotellet 550 kroner

  Med tanke på hotellreservasjon, trenger vi påmeldinger innen 1. mai. Etter denne datoen kan vi ikke garantere rom.  

  Påmeldingsskjema

  Før idrettskretstinget starter, fra kl.10.00 – 14.00 lørdag 2. juni, vil det bli avholdt en anleggskonferanse. Her skal det tas opp hvilke idrettsanlegg det er behov for i Finnmark i fremtiden. Konferansen er åpen for alle interesserte, og vi ønsker representantene på idrettskretstinget spesielt velkommen. Underveis i konferansen vil vi utfordre idrettslagene, idrettsrådene og de ulike særidrettene på hvilke anlegg som er aktuelle for deres kommune og særidrett. Anlegg er også sak på kretstinget.

  Program

  Anleggspolitisk plan FIK 2012-2016

  Rapport om idrettsanlegg i Finnmark 2017

  Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2017