Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Treningskompis

Treningskompis vinter.jpg

Målet med treningskompisordningen er å få til mer og bedre organisert aktivitet for mennesker med behov for bistand. Dette ønsker vi å få til i alle kommunene i Finnmark.

 

Kommunene forvalter ordningen og knytter brukerne opp mot passende treningskompiser/støttekontakter. Gjennom et 16 timers «grunnkurs» kan kommuner dyktiggjøre støttekontakter til å være i fysisk aktivitet sammen med sine brukere. 

Kurset er gratis og det bygger på prinsippet om at en gjennom fysisk aktivitet oppnår positiv effekt også på andre områder i livet:
- Treningslære
- Fysisk aktivitet og helse
- Ulike sykdomstilstander og fysisk aktivitet
- Psykisk helse og fysisk aktivitet
- Kosthold og ernæring
- Fysisk aktivitet i praksis

Kurset gir kompetanse i bruk av fysisk aktivitet i målrettede oppdrag innenfor støttekontakttjenesten i kommunen, og passer for støttekontakter og personer som ønsker å ta oppdrag innenfor støttekontakttjenesten. Kurset kan gjennomføres en helg, eller det kan kjøres over tre kvelder i uka.

Målet med treningskompisordningen:
Komme i gang - Inaktiv, men motivert for fysisk aktivitet.
Holde i gang - Er i gang, men trenger oppfølging for å få gode rutiner
Kommet i gang - Skape rutiner for fysisk aktivitet

Trygg Ole Nilsen kroppsøvingslærer i Sør-Varanger og kurslærer i Finnmark idrettskrets, har vært faglig ressurs i utviklingen av kurset. De kommunene som nå er en del av ordningen i Finnmark er Alta, Hammerfest, Vadsø og Sør-Varanger.

Ved å involvere idrettslag i gjennomføringen av treningskompiskursene gis også frivillig sektor kunnskap og et eierforhold til ordningen. Dette er et godt grunnlag for å få til et samarbeid om tilrettelagt aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelse, gjennom den samme ordningen, og dermed idrettsglede for alle! 

Målet er at flere kommuner i Finnmark skal ta ordningen i bruk. Ta kontakt med Inger-Lise Eieland tlf 47617013 eller inger-lise.eieland@idrettsforbundet.no for nærmere informasjon.

Prosjektet finansieres gjennom midler fra Extra-stiftelsen, Finnmark fylkeskommune og Finnmark idrettskrets. 

Samhandling mellom offentlig og frivillig sektor = vinn vinn for lokalsamfunnet!