Bueskyting Berlevåg.jpg

Idrett og folkehelse

Idretten er med vår daglige aktivitet en viktig folkehelseaktør i det norske samfunnet.

NIF er Norges største frivillige organisasjon for barn og ungdom. Vår kjernevirksomhet er å tilrettelegge for og gjennomføre trening og fysisk aktivitet i idrettslag.  Den aktiviteten som hver eneste dag gjøres gjennom idrettslagene er det største og viktigste bidraget fra idretten til samfunnet, for å fremme folkehelsen i landet. Men idretten kan og vil bidra mer.

Aktiv inspirasjon - Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn