Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Gode idrettsanlegg

GODE idrettsanlegg.png
 

Vi anbefaler å gå inn på hjemmesidene til gode idrettsanlegg.no.

Gode idrettsanlegg (GIA) er en web-løsning utarbeidet av Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet – Senter for idrettsanlegg og teknologi (NTNU SIAT), i samarbeid med Kulturdepartementet avdeling for sivilsamfunn og idrett (KUD) og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Formålet med web-løsningen er å sikre og utvikle gode idrettsanlegg, som en viktig del av nødvendig infrastruktur for framtidig god helse og idrettsglede.

Ambisjonen er at alle som på ulike måter involveres i idrettsanlegg, skal få nytte av GIA som en kunnskapsbase med relevant informasjon for planlegging, prosjektering, bygging og drift av gode idrettsanlegg.

Felles web-løsning innebærer at innholdet skal kontinuerlig videreutvikles av NIF, KUD, NTNU SIAT og ikke minst på grunnlag av innspill fra de som benytter denne tjenesten.

Som bruker av GIA vil du finne informasjon om ulike idrettsanleggstyper, planløsninger, materialvalg, økonomi og andre aktuelle tema.