Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Våre kurstilbud

Rogaland idrettskrets tilbyr nyttige kurs som gir idrettslaget hjelp til den daglige driften og organisering av idrettslaget. Vi har flere kurs som vi holder jevnlig, både i nord- og sørfylket. Vi har også kurs og prosesser som idrettslaget kan "bestille" hjem til seg i klubben. De aller fleste av våre kurs er kostnadsfrie for idrettslag.

 

Ta en kikk i menyen nedenfor, og se hva som passer for ditt idrettslag. Dette er våre mest populære kurs, som tar for seg våre kjerneoppgaver i idrettskretsen. Ikke nøl med å ta kontakt slik at vi enten kan legge opp til kurs internt i idrettslaget eller sette opp et åpent kurs for flere klubber samlet. Vi har dyktige veiledere og kursholdere som er utdannet av NIF. Hvis du ønsker å starte en prosess i idrettslaget - for at klubben skal bli den beste utgaven av seg selv - anbefaler vi å starte med kurset "Klubbens styrearbeid i praksis".   Kurset gir deg en grunnleggende forståelse for hva som er styrets ansvar og arbeidsområde, samt hva det vil si å være tillitsvalgt i en klubb. Du blir kjent med de viktigste lovene og reglene som klubben må forholde seg til, og du får tips om gode verktøy for styrearbeidet. Kurset bidrar til å gi mer trygghet i rollen som leder eller styremedlem i klubb. Det er en nyttig introduksjon for nye styremedlemmer, og en fin "boost" for sittende medlemmer.

  Innhold:

  • Hva vil det si å være tillitsvalgt i et idrettslag? 
  • Hvilke lover og regler må styret forholde seg til? 
  • Hvordan sikre best mulig bruk av klubbens ressurser og organisere idrettslaget godt? 
  • Hva vil vi med idrettslaget vårt?
  • Hvilke verktøy og hjelpemidler kan benyttes for å få gjort det viktigste klubbarbeidet?
  • Hva har vi behov for å vite eller kunne mer om?
  • Hva bør vi gjøre videre i vårt idrettslag?

  Målgruppe: Styret i klubben, både hovedstyret og gruppestyrene. Valgkomiteèns medlemmer og ansatte/administrasjon. Andre tillitsvalgte kan også delta hvis ønskelig.

  Kurset er kostnadsfritt. Klubbene anbefales å ta dette kurset etter årsmøtet, slik at nye og gamle tillitsvalgte i styret får et felles utgangspunkt. Ta kontakt med mari.paulsenmurphy@idrettsforbundet.no hvis du har spørsmål eller ønsker å bestille kurset til din klubb. Vi gleder oss til å høre fra dere. 

  Les mer om kurset her

  KlubbAdmin (KA) - idrettens medlemssystem

  KA er idrettens løsning for medlemsadministrasjon - enkel å bruke og gir deg full oversikt. Fra 01.01.2020 er det krav om at alle idrettslag som er medlem i Norges idrettsforbund (NIF) skal bruke et godkjent elektronisk system for medlemshåndtering og fakturering. NIF har utviklet KlubbAdmin for sine medlemmer.

  KlubbAdmin forenkler idrettslagets håndtering av medlemmer med muligheter for å sortere disse på idrettsgren, på lagsnivå, mellom kjønn, aldersnivå osv. - varierte muligheter for å definere egne utvalg og medlemsdetaljer. Dette gir idrettslaget full oversikt og kontroll, samtidig som det gir mulighet for enkel kommunikasjon med medlemsmassen via e-post eller sms. 

  KlubbAdmin benyttes også for å etablere elektroniske betalingskrav for enklere oversikt og rimeligere innkrevning av medlemskontingenter, treningsavgifter, innbetalinger til lagskasse, cup-avgifter etc. 

  KlubbAdmin er gratis å bruke for idrettslagene - det betales kun for transaksjonskostnader via online betalingsløsning. Kurs, opplæring og support i KA er også kostnadsfritt for IL.

  Grunnleggende kurs - ca. 2 timer (avhengig av behov)
  Vi kommer i gang med medlemsadministrasjon i KlubbAdmin, og jobber med reelle tall i systemet på egen datamaskin. Vi legger inn grunnopplysninger i innstillinger, håndterer grupper og utvalg mm. 

  Fakturering - ca.2 timer (avhengig av behov)
  Vi setter opp medlemskontingent og avgifter i faktureringsmodulen i KA. Vi går gjennom hvordan man sender faktura, purrer, krediterer osv.

  Målgruppe: Medlemsansvarlig, styre, utvalg, gruppeledere og andre som ønsker å lære systemet.
  Læringsmål: Å kunne bruke KlubbAdmin som et verktøy for medlemshåndtering og fakturering i klubben/idrettslaget

  Vi setter opp åpne kurs ved jevnlig og ved behov. Ta gjerne kontakt dersom dere trenger hjelp til opplæring i klubben. Skal idrettslaget lære opp mange brukere, kan vi også holde kurs "hjemme" hos dere i klubbhuset.

  F.o.m. våren 2020 setter vi også opp digitale kurs i KlubbAdmin, hvor du får opplæring av kurslærer direkte via PC-skjermen, selvsagt med mulighet for spørsmål og lignende som i en normal kurssituasjon. Følg med i kurskalenderen på hjemmesiden, og meld på den datoen som passer for deg.

  Idretten stiller lovmessige krav til styring og ledelse av idrettslag. Gjennom kurset blir du bevisst på idrettslagets plass i organisasjonen og hva det innebærer at idrettslaget er en juridisk enhet.

  Deltakere vil lære mer om:

  • Fellesbestemmelser og egne bestemmelser for de ulike organisasjonsleddene
  • Lovarbeid: Generelt og fra § til §
  • Intern organisering og organisasjonsplan
  • Krav til og nødvendighet av ryddighet og struktur som et ledd i å bygge omdømme
  • Forskjellen mellom begrepene kunde og medlem
  • Valgkomitéarbeid
  • Hvor man finner viktige regler og retningslinjer (barneidrettsbetemmelsene, retningslinjer om lege og sanitetstjeneste ved ulike idrettsarrangement, Antidoping Norge m.m.).

  Kurset vil kunne bidra til at idrettslaget får gjennomført et godt årsmøte der det på formelt riktig vis velges et fungerende styre, samtidig som det gjøres tydelige avklaringer på roller og ansvar. Idrettslaget kan dermed sikres gode rutiner i arbeidet med rekruttering av tillitsvalgte.

  Målgruppe: Idrettslagets styre
  Pris: Gratis

  Rogaland idrettskrets (RIK) ønsker å treffe enda flere idrettslag. Vi har erfart at en kort presentasjon fra idrettskretsen med etterfølgende spørsmålsrunde, svært ofte fører til økt forståelse av de muligheter som idrettslagene har for å få gratis hjelp og veiledning. Møtet kan forberedes i forhold til spesifikke tema om ønskelig.

  Vi trenger 30 minutt på et styremøte eller andre tilstelninger idrettslaget har. 


  Kostnadsfritt.

  Bli enda tryggere på økonomistyring.
   
  Leder og styret i idrettslaget er ansvarlig for å holde orden på idrettslagets økonomi. Dette er enkelt når du vet hva som kreves. Kurset vil øke din grunnleggende kompetanse i regnskaps- og revisjonsbestemmelser, økonomistyring, og gi innsikt i offentlige lover og bestemmelser ifm regnskap i IL.
   
  Deltagerne skal ved kursets avslutning:
  • Ha kjennskap til, og kunnskap om, gjeldende regnskapsregler samt andre aktuelle bestemmelser​
  • Ha god oversikt og forståelse for viktige økonomistyrings- og rapporteringsrutiner​
  • Kunne bidra til implementering av gode rutiner for regnskapsførsel, økonomistyring og rapportering i sitt idrettslag

  Målgruppe: Styret, revisor, regnskapsfører og andre interesserte. 

  Pris: Gratis.

  For at barna skal føle idrettsglede og mestring må idrettslaget sørge for å ha kvalifisert trener.  Det første møtet med idretten legger grunnlaget for livslang aktivitetsglede. I barneidretten er det viktigere å vite hvordan man trener barn, enn å ha ekspertkunnskap innenfor én idrett.

  Derfor har vi utviklet et aktivitetslederkurs som går på tvers av idrettene og gir deg de grunnkunnskapene du trenger for å ta på deg et treneransvar for barna. I tillegg får du konkrete praktiske tips til aktiviteter og hvordan du kan bygge opp en trening slik at barna opplever mestring og allerede gleder seg til neste trening!

  Hva er aktivitetslederkurs barneidrett? 
  Et 16 timers kurs over en helg, som gir deg kunnskap og trygghet til å drive variert aktivitet for barn under 12 år, og som fokuserer på utvikling av hele barnet (fysisk, motorisk, psykisk og sosialt).

  Aktivitetsleder får ved fullført kurs kunnskap om:

  • Idrettens verdigrunnlag
  • Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett
  • Barns utvikling og aldersrelatert trening
  • Organisering av hensiktsmessig aktivitet
  • Egen trenerrolle

  Kurset er på 16 timer, og består av følgende moduler:

  1. Idrettens verdigrunnlag 3 timer (2 timer e-læring og 1 time teori med kurslærer)
  2. Barns læring og utvikling 6 timer (2 timer teori og 2 timer praksis i sal med kurslærer)
  3. Hva kjennetegner en god aktivitetsleder? 4 timer (2 timer teori og 2 timer praksis i sal med kurslærer)
  4. Praktisk gjennomføring av økt 3 timer (3 timer praksis i sal med kurslærer)

  Målgruppe: Alle som er involvert i aktivisering av barn i alderen 5–12 år. Kursdeltager skal ha fylt 15 år det året de tar kurset.

  Pris: Kr 1 000 pr. person og inkluderer boken "Barneidrettstreneren". NB! Kurset krever min. 10 deltakere.

  Idretten trenger flere dyktige ledere. Dette kurset gir ungdom innsikt i hvordan norsk idrett er organisert,og gir de verktøy de kan benytte med mål om at de skal tørre å bli med.

  Målgruppen er engasjert ungdom mellom 15 - 19 år som er medlem av idrettslaget.

  Temaer for kurset:

  Kurset er todelt. Den første delen går over en helg, og tar for seg temaene:

  • Teambuilding
  • Selvtillit/selvfølelse
  • Ledelse og lederrollen
  • Ungdom i sentrum
  • Idrettens organisering
  • Arbeids- og endringsverktøy
  • Kommunikasjon
  • Retorikk
  • Utarbeide handlingsplan (praksisoppgave i eget idrettslag)

  Den andre delen er en oppfølgingssamling en lørdag en tid etter kurshelgen, og inneholder følgende:

  • Gjennomgang av praksisoppgave/handlingsplan i eget idrettslag
  • Coaching

  Kurset skal gi deltakerne innblikk i og forståelse for ulike deler av klubbarbeidet i norsk idrett. Kunnskapen og verktøyene ungdommene lærer, skal gi relevant kompetanse for å kunne delta aktivt der beslutningene tas.

  Kurset arrangeres 1-2 ganger per år, og koster kr 1 500 pr.deltaker (pr 2020). Deltakelse krever overnatting fra fredag til søndag, og deltageravgiften inkluderer helpensjon på tomannsrom på et hotell i regionen. Kurset holdes av erfarne kursholdere og ledere, som følger opp ungdommen hele helgen. Dette er en lærerik, sosial og veldig kjekk helg, hvor man skal utfordre komfortsonen sin i trygge og gode omgivelser!

  Lurer du på dato for neste kurs kan du sende oss en e-post eller sjekke i kurskalenderen vår.

  Ved å følge lenken, kommer du til oversikten over de kursene som til enhver tid er planlagt og åpne for påmelding.

  KLIKK HER!

  Idrettskretsen arrangerer ulike temasamlinger og kurs gjennom året. Både åpne kurs for alle interesserte, og arrangement i klubb hvor idrettslaget kommer med ønsket tema. Eksempler på temaer:

  • seksuell trakassering
  • idrettens barnerettigheter- og bestemmelser
  • idrettsskader - akutte og forebygging
  • hvordan trene barn med ADHD, autisme og psykiske utfordringer
  • hvordan takle trenerrollen og "innspill fra sidelinja"
  • m.m

  Ta kontakt med vår fagkonsulent Mari Paulsen Murphy ved interesse eller spørsmål.