Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Klubbutvikling

organisasjonshjul-med-gap.jpg

Klubbutvikling er aktivitetene vi gjør for å utvikle idrettslaget fra dagens situasjon, til en fremtidig ønsket situasjon. Vi har kvalifiserte veiledere som kan bistå idrettslag som ønsker å utvikle seg videre.

 

Aktiviteter idrettskretsen tilbyr (kostnadsfritt):

Klubbesøk - kontakt og kartlegging. Hensikten er å etablere kontakt, skape en god relasjon og vurdere muligheter for utvikling av idrettslaget. 

Veiledning i bruk av verktøykasse 
Tips og anbefalinger som kan bidra til å forenkle hverdagen for klubben.

Klubbmøte der flere medlemmer kan involveres for å kartlegge og analysere statusen i klubben. 

Prosessveiledning - én eller flere aktiviteter som gjennomføres for å løse en spesifikk utfordring i klubben.

Oppfølging er veiledning som bidrar til at klubben motiveres for å fullføre de planlagte aktivitetene som trengs for å skape utvikling og ønskede forbedringer.

  Start- og oppfølgingsmøter er en enkel og effektiv prosess idrettslaget kan gjennomføre for å bevisstgjøre, igangsette tiltak og sikre fremdrift i sitt arbeid. 

  Startmøtet resulterer i konkrete planer for videre arbeid i idrettslaget. Prosessen involverer både medlemmer, aktive, styrerepresentanter, foreldre, ledelse mm. Start og oppfølgingsmøtene bør ha minimum 8 deltagere. På denne måten blir flere stemmer hørt og flere ønsker for idrettslagets framtid kommer frem. En slik demokratisk og involverende fremgangsmåte gjør at flere føler eierskap til de planene som blir lagt, til idrettslaget og driften av laget.

  Målet med start- og oppfølgingsmøtene er: 

  Å STYRKE KLUBBEN
  Å FORBEDRE KLUBBDRIFTEN
  Å FORBEDRE AKTIVITETSTILBUDET TIL MEDLEMMENE 

  Vårt mål er kort sagt; å hjelpe klubben til å bli den beste utgaven av seg selv.

  På møtene samordnes informasjon om driften av klubben, og gjennom prosessen skal klubben stimuleres til å utvikle seg enten organisatorisk og/eller idrettsfaglig. Prosessen styres etter klubbens egne ambisjoner. Rollen til den eksterne veilederen (som leder prosessen) er å bistå i å analysere nå-situasjon og definere handlinger/tiltak som er nødvendig ut fra klubbens ønsker og behov. Intensjonen er å involvere og inkludere flere i utviklingsprosessen, slik at flere har et eierskap til en fremdriftsplan for klubben. 

  Prosessen kan bestå av: 

  1) Startmøte (ca. 4 timer i klubbens lokaler med veileder tilstede) 

  • informasjon om utdanning- og utviklingstilbud i klubbens tilhørende idrettskrets/særforbund 
  • analyse av klubben 
  • utarbeidelse av fremdriftsplan for klubbens videre arbeid

  2) Oppfølgingsmøte (ca. 3 timer i klubbens lokaler med veileder tilstede)  

  • evaluerer de gjennomførte tiltakene 
  • definerer nye ønsker og behov i klubben 
  • lager nye fremdriftsplaner

  En virksomhetsplanprosess innledes med en GAP-analyse der man samler så mange av klubbens medlemmer som mulig, med hensikt å sammen definere:

  1) Hva som er klubbens situasjon i dag?

  2) Hvilken fremtid de ønsker for klubben sin?

  På denne måten er medlemmene med på å bestemme hva som er utgangspunktet for virksomhetsplanen. En virksomhetsplan bør vedtas på klubbens årsmøte, slik at idrettslaget kan styre sin egen drift ut fra en felles vedtatt plan. Da blir det enklere å prioritere, og idrettslaget kan bruke mindre tid på uenigheter og arbeid med ting som de ikke skal.

  Prosessen gjennomføres i klubben. Styret må være med gjennom hele prosessen, og de må sørge for å involvere mange fra starten av for å få en best mulig felles forståelse av hva som er klubbens situasjon og hvordan medlemmene ønsker at klubben skal utvikle seg. Deltakerne i prosessen bør representere alle de ulike delene av klubben, både sportslige ledere, personer i komiteer og utvalg og andre typer lederverv i idrettslaget.

  Prosessen vil gi deltakerne eierskap og felles forståelse for:

  - HVORFOR klubben er til og HVILKE aktiviteter vi skal drive på med (vår virksomhetsidè)?

  - HVA som er viktigst for klubben (våre verdier)?

  - HVA som er klubbens felles drivkraft (vår visjon)? 

  - HVILKE mål klubben skal oppnå?

  - HVORDAN klubben skal jobbe for å nå målene?

  Virksomhetsplanen vil inneholde disse avklaringene. Det som skapes gjennom en planprosess kan klubben bruke til å bygge et tydelig omdømme både internt og utad!

  Merk!
  Det skal kun lages EN virksomhetsplan for fleridrettslag. Det er ikke egne virksomhetsplaner i særidrettsgruppene i et fleridrettslag. Når det er laget en virksomhetsplan for fleridrettslaget, bør gruppene lage sportslige planer og handlingsplaner for sin aktivitet/idrett. Slik bestilles en prosess for klubbens virksomhetsplan: Prosessen gjennomføres av godkjente veiledere fra særforbund eller idrettskrets.

  Ta kontakt med mari.paulsenmurphy@idrettsforbundet.no eller ditt særforbund.

  Pris: GRATIS