Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Barne- og ungdomsidrett

Ungdom3.jpg

Rogaland idrettskrets jobber for at barn og unge skal ha et godt og trygt miljø i idrettslaget. Alle idrettslag skal sette seg inn i "Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett". Det skal være en person i styret som er ansvarlig for barneidrett, og som påser at bestemmelsene blir praktisert på best mulig måte i idrettslaget. Barneidrett skal basere seg på at barn er trygge, opplever mestring og glede.

 

Mange idretter opplever stor frafallsprosent fra ungdom 15 år og oppover. Vi oppfordrer idrettslagene til å bruke ungdommen som ressurser - gi ungdom tilbud om å ta trenerkurs, dommerkurs, et verv i klubbstyret eller annet som kan skape aktivitet blant unge. Det finnes også egne retningslinjer for ungdom i idretten. Vi har også et eget ungdomsutvalg i Rogaland idrettskrets, som jobber for å skape kjekke møteplasser for engasjert idrettsungdom. Mer om ungdomsutvalget HER.

  Les mer om barneidrett her

  Idrettsforbundet har et eget aktivitetslederkurs for barneidrett som er et grunnleggende bidrag til kunnskap om hvordan aktiviteten for barn skal bli tilrettelagt og ledet, der barnets behov og helhetlige utvikling står sentralt, slik at barnet opplever glede, trygghet og mestring. Dette kurset er generelt og går på tvers av alle særidretter. 

  Alle instruktører i idrettskolene/barneidrett bør ha dette kurset. 
  Kurset er på 16 timer der 4 timer er e-læring i forkant av kurset. Kurset er en blanding av teori og praksis der deltakerne får gå gjennom en del aktiviteter.

  Kurset har en deltageravgift.

  I Rogaland er det idrettskretsen som holder kurset. Vi samarbeider da med et idrettslag som stiller med hall og kursrom. Hvis idrettslaget/klubben ønsker å ha kurs hos seg ta kontakt. Vi må ha minimum 10 personer på kurset.

  Kurset er verdibasert og vektlegger:
  • Hva som gjør barn trygge
  • Hva som gir barn størst mulighet for å oppleve mestring og glede 

  Norsk Idrett har som mål å beholde flest mulig lengst mulig. Hvis barns første møte med idretten gir gode opplevelser i et trygt fellesskap, kan mange bli fysisk aktive gjennom et helt liv.

  Aktivitetsleder skal ved fullført kurs ha kunnskap om:
  • Idrettens verdigrunnlag
  • Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett
  • Barns utvikling og aldersrelatert trening
  • Organisering av hensiktsmessig aktivitet
  • Egen trenerrolle

  Dette kurset er generelt og går på tvers av alle særidretter. 
  Modulene består av:
  1. Barneidrettens verdigrunnlag 
  2. Barns læring og utvikling
  3. Hva kjennetegner en god barneidrettstrener? 
  4. Praktisk gjennomføring av økt

  Målgruppe
  Målgruppen for aktivitetskurset er trenere og ledere i den frivillige idretten, eller aktivitetsledere i skolefritidsordninger, skoler og barnehager

   

  Dette kurset bør alle som er barneidrettsansvarlig i klubben ta. Anbefales også for trenere og foreldre.

  Les mer her

  Kurset kan idrettslaget bestille å ha på et foreldremøte eller for styre og trenere. Vi vil også sette opp åpne kurs der alle kan melde seg på. Kurset er lagt opp med spørsmål og gode diskusjoner.

  Idrettens barnerettigheter og bestemmelser, les her 

  Et inspirerende kort, praktisk kurs dersom du ønsker tips og påfyll i forhold til aktiviteter du som barneidrettstrener kan bruke inne i sal, ute i nærområdet eller evt. i bassenget. Ta kontakt med Mari på mari.paulsenmurphy@idrettsforbundet.no for å bestille kurset hjem til ditt idrettslag.

  Kurset koster kr. 300,-, per. person og det må være minimum 10 personer for å kunne gjennomføre. Kurset passer for alle som er involvert i trening og aktivisering av barn, SFO og barnehageansatte mm.

   

  Allidrett - idrettsskole for barn er et variert og allsidig idrettstilbud som skal tilpasses til årstidene. Eksempel sommer og høst: hinderløype i skogen, løping, klatring, åling og hopping, varierte ballspill og lek i vann. Eksempel vinter og vår: lek med styrke- og koordinasjonsøvelser i sal, skilek, skøytelek og aking.

   

  For mer informasjon les her

  Norsk idrett jobber for at flest mulig ungdom er aktive i idrettslaget lengst mulig, som utøvere, trenere, ledere, dommere, styremedlemmer, organisatorer og frivillige.

   

  Les mer

  Er du mellom 15 og 19 år? Har du lyst å lære mer, og engasjere deg i idretten? Har du lyst til å bli tryggere på deg selv, utfordre komfortsonen litt, og bli en bedre leder? Liker du å ha det sosialt og gøy sammen med andre kjekke ungdommer i trygge omgivelser? Da kan vårt "Lederkurs for ungdom" være midt i blinken for deg!

  Gjennom en lærerik og intens helg har du, sammen med andre ungdommer, muligheten til å lære mye om hvordan du kan bli en bedre leder.

  Kurset skal gi deltakerne innblikk i og forståelse for ulike deler av klubbarbeidet i norsk idrett. Kunnskapen og verktøyene du får innblikk i, skal gi relevant kompetanse for å kunne delta aktivt der beslutninger tas. Samtidig vil du få lære mer om kommunikasjon og ledelse, med mål om personlig utvikling og å tørre å ta ansvar. Lederkurs for ungdom kan være starten på en karriere som idrettsleder.

  PS! Dette er et kurs på tvers av alle idretter rettet mot ledelse, og må ikke forveksles med trenerkurs. Se særforbundenes nettsider for trenerkurs innen de spesifikke idrettene. Det er likevel mange elementer trenere kan ta med seg fra kurset; som ledelse, kommunikasjon, bygge selvtillit og selvfølelse mm.

  Generelt om selve kurset:
  Totalt 32 timer fordelt på en kurshelg med overnatting, samt en oppfølgingssamling (lørdag) på 6-7 timer. I tillegg kommer praksis i klubb. 

  Eksempler på tematikk gjennom kurset:

  • Teambuilding
  • Selvtillit og selvfølelse
  • Ungdom og ledelse
  • Medlemmet i sentrum
  • Idrettens organisering
  • Idrettens endringsverktøy
  • Kommunikasjon og retorikk
  • Fra mål til handling - utarbeide handlingsplan

  Alle deltakerne skal mellom de to samlingene ha praksis i (egen) klubb, og presentere det man har vært med på når man møtes igjen til oppfølgingssamlingen. Denne erfaringsutvekslingen er verdifull. Aktuell praksis være å planlegge og gjennomføre aktiviteter – idrettslige og/eller sosiale -, delta aktivt i utvalgs-/styremøter, eller lage ungdomsgruppe i laget/klubben.

  På oppfølgingssamlingen står erfaringsutvekslingen i høysetet, men man berører også tema som coaching, oppdatering av handlingsplan, og evt. videre kursmuligheter.

  Målgruppe 
  Ungdom i alderen 15-19 år som ønsker å utvikle seg som idrettsledere. Det forventes at deltakerne er aktive i klubben, enten som utøvere, trenere, styreverv eller i annen rolle, og at de ønsker å bruke det de lærer på kurs til å utvikle klubben videre.

  Krav til klubben
  Klubben må ha en person som aktivt følger opp ungdommene og hjelper med å tilrettelegge for praksis. Vedkommende får prioritet på mentor- og kommunikasjonskurs som arrangeres parallelt med lederkurs for ungdom.

  Pris kr. 1250,- per deltager (inkludert kurshelg på hotell med to overnattinger og mat, samt påfølgende oppfølgingssamling).