jeffrey-f-lin-J71oDii7p4A-unsplash.jpg

Særkrets/-regioner

I Rogaland har vi 51 særforbund med 143 idrettsgrener representert. Vi har kontaktpersoner i 28 særkretser/regioner. Se kontaktliste under.

Idretter med kontor på Idrettens Hus Rogaland:
Norges Styrkeløftforbund

Rogaland Friidrettskrets

Stavanger SC

Rogaland Gymnastikk- og turnkrets

NHF Region Sør-Vest - håndball 

Rogaland Fotballkrets

Rogaland Idrettskrets

Idrettens Hus Rogaland
Kontor- og åpningstider 
Sommertid: 15 mai - 14. september, kl 08:00 - 15:00
Vintertid: 15. september  - 14. mai, 08:00 - 15:45

Kontoradresse Idrettens Hus:
Viking Stadion, Jåttåvågsveien 7, 4020 Stavanger           
Postadresse: Postboks 3033, Hillevåg, 4095 Stavanger
Organisasjonsnummer: 986864334

NB! Idrettens Hus har dessverre ikke sentralbord. Ring direkte til den krets/region som du ønsker å snakke med - se linker nedenfor.

Øvrige Særkretser/regioner:

Agder og Rogaland Skikrets

Bueskytterregion Sør-Vest

Judoregion Vest

NBBF Region Vest

NBTF Region Vest

NCF Region Sør

Norges Danseforbund Region Vest

Norges Ishockeyforbund Region Sørvest

NVBF Region Sydvest

Rogaland Bedriftidrettskrets

Rogaland Bowlingkrets

Rogaland Orienteringskrets

Rogaland Rokrets

Rogaland Rytterkrets

Rogaland Seilkrets

Rogaland Skiskytterkrets

Rogaland Skytterkrets

Rogaland Skøytekrets

Rogaland Svømmekrets

Styrkeløftregion Sørvest

SørVest Bandyregion

Sør-Vestlandet Vektløfterregion

Tennisregion Sør_vest

Alle Særforbund under Norges Idrettsforbund finner du her

Tilskudd til internasjonale idrettsarrangement (Rogaland idrettskrets)

Hvem kan søke om tilskudd?

Idrettslag/klubber, særkretser og regioner i Rogaland

Generelle krav

Det kan søkes om tilskudd til internasjonale idrettsarrangement, herunder nordiske mesterskap. Dette gjelder også for aldersbestemte klasser. Arrangementet være registrert på internasjonal terminliste.

 • Nordisk Mesterskap
 • Europamesterskap
 • Europacup
 • Verdensmesterskap
 • Verdenscup 
 • Godkjente internasjonale stevner som står på internasjonale terminlister 

Tilskudd blir utbetalt når prosjektregnskap for arrangementet blir sendt inn sammen med en kort rapport. 

Søknadsfrist er 31. januar 

LINK TIL SØKNADSSKJEMA

Tilskudd til internasjonale idrettsarrangement (Rogaland fylkeskommune)

Hvem kan søke om tilskudd?

Idrettslag/klubber, kommuner, særkretser og regioner i Rogaland

Generelle krav

Det kan søkes om tilskudd til utgifter som er knyttet til planlegging, prosjektering og avvikling av internasjonale idrettsarrangementer, herunder nordiske mesterskap, på inntil 100 000,- kroner. Dette gjelder også for aldersbestemte klasser.

Søknadsfrist er 1. desember 

LINK TIL INFO OG SØKNADSSKJEMA

Vi har også søknadsskjema for følgende tilskudd:

30 minus - unge ledere 
Søknadsbasert ordning. Styremedlemmer i særkretser/-regions- og idrettsrådsstyrer som er under 30 år det kalenderåret de velges inn kan søke om støtte på inntil kroner 3000.

Søknadsfrist er 1. september
LINK TIL SØKNADSSKJEMA

Administrasjon tilskudd særkrets-/region 
Firedelt løsning. RIK henter ut info fra SA
· Baserer seg på antall idrettslag 
· Kretsstyre/regionsstyre
· Antall ansatte (1-3) 
· Org.leddet er leietaker på Idrettens Hus Rogaland

Krav for å få tilskudd er: 
Årsrapport, årsregnskap og protokoll lastes opp i SportsAdmin eller sendes på e-post til rogaland@idrettsforbundet.no
Styret skal være registrert i SportsAdmin.
Særkrets/-regions organisasjonsinfo oppdateres i SportsAdmin.

Frist for innsendelse er 30. september

Kompetansetilskudd

Organisasjonsutvikling er kurs som utvikler organisasjonen i idrettslaget. Aktivitetsutvikling som øker kompetanse til trenere, dommere og lagledere faller inn under ordningen. Aktivitetsutvikling som tilbys utøvere dekkes over eget særforbund på ulikt vis, og i ulikt omfang.

 • RIKs kravspesifikasjon
  Kurs - ikke møter og samlinger.
  Kurs for trenere - ikke utøvertiltak.
 • Krav til rapportering i Idrettskurs (IKU).
 • Støtte basert på uttak av innrapporterte tiltak i Idrettskurs (IKU)
  Støtte utbetales til kretsledd, selv om forbund rapporterer.
  SF og SK kan avtale innbyrdes dersom SF tar kurskostnad.

Søknadsordning basert på innrapporterte tiltak via Idrettskurs. Tilskuddet blir utbetalt etterskuddsvis for året før.

Fristen for å legge inn og avslutte kurs er 10. januar. Kretsen/regionen tar ut rapport på kurs fra IKU og sender til rogaland@idrettsforbundet.no. Rapporter som ikke er tatt ut fra IKU blir ikke godkjent.

Frist for innsendelse er 20. januar

Rogaland Idrettskrets setter stor pris på om dere sender inn tidspunkt for særkrets årsmøte/ting (dato, tid og sted). Sett oss gjerne på kopi samtidig som dere sender innkalling til IL/ klubb.

Vår epost adresse er: rogaland@idrettsforbundet.no

Kontaktadresse: Jåttåvågsveien 7, 4020 Stavanger. Postadresse: Postboks 3033, 4095 Stavanger

Inviter gjerne deres fadder/kontaktperson til SK/- regions årsmøte, ting evt. styremøte, samlinger m.m. Her kommer straks oppdatert fadderliste.

HUSK Å MELDE NY ADRESSE
Vi ber om at særkretsleder legger inn navn leder, styremedlemmer osv. etter årsmøte/ting. Gå inn på www.sportsadmin.no /www.KlubbAdmin.no