Administrasjon
F.v. Mari Paulsen Murphy, Lene Byberg, Rune Røksund, Wenche Salte, Gjert Smith jr.

Administrasjon

Rune Røksund
Daglig leder/ org. sjef

E-post: rune.roksund@idrettsforbundet.no
Mobil: 90 17 19 50

Gjert Smith jr.
Rådgiver anlegg og idrettsturisme

E-post: gjert.smith@idrettsforbundet.no
Mobil: 93 26 12 33

Wenche Salte
Fagkonsulent admin, økonomi, lovsaker


E-post: wenche.salte@idrettsforbundet.no
Mobil: 91 59 74 78

 

         

Mari Paulsen Murphy
Fagkonsulent utdanning og kompetanse

E-post: mari.paulsenmurphy@idrettsforbundet.no
Mobil: 40 82 79 37

   

Lene Byberg
Fagkonsulent paraidrett og folkepulsen

E-post: lene.byberg@idrettsforbundet.no
Mobil: 47 75 53 01

 

Merete Nesvik
Fagkonsulent
idrett

E-post: merete.nesvik@idrettsforbundet.no
Mobil: 90 40 14 16

 

Anne Østbø Frafjord
Fagkonsulent RIK/OLT

Permisjon