Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilskudd

RIK internett 612x37328penger.jpg

Det er lurt å samarbeide om felles utfordringer. Idrettskretsen forvalter fylkeskommunens støtte til særidrettens krets- og regionsledd i fylket. Samtidig jobber vi for oppfylle særidrettenes tverrfaglige målsetninger; enten de står i idrettspolitisk dokument er oppstår som regionale behov. For å få til dette forsøker idrettskretsen blant annet å tilby tverrfaglige møteplasser. Styret i Rogaland idrettskrets (RIK) vedtok etter gjennomført høring blant idrettsråd og særkretser/-regionsledd i Rogaland den 22. januar 2015 følgende tilskuddsordning:

 

Selv om særforbund, særkretser og -regioner selv er ansvarlig for sine idretter er det nok av fellesutfordringer for idretten i Rogaland. Her ønsker idrettskretsen å bistå.

Anleggsstrategier, bedring av rammevilkår i forbindelse med folkehelsetjenester fra idretten til det offentlige, og forholdene for våre kommende toppidrettsutøvere er eksempler på områder som idrettskretsen kan og vil bidra
- når mandatene er på plass. I tillegg kan vi være bindeledd mellom idrettsråd, kommuner og særkretser.

Budsjett for 2020 er på 1 145 000 kroner, og forusetter støtte fra Rogaland fylkeskommune og Idrettsforbundet via post 1. 

Idrettskretsen fordeler hvert år midler til særkrets/-regioner og idrettsråd som velger å søker støtte. 

TILSKUDD                                            KRONER                      
Andel 0 - 19 år 180 000
Større idrettsarrangement 120 000
30 minus   40 000
Idrettsråd  100 000
Komptetanse 380 000
SK administrasjons tilskudd 300 000
IH Bedriftsidrettslag 25 000
Sum tilskudd 1 145 000

Nærmere informasjon og søknadsskjema finner dere under særkrets/regioner, klikk her

  Klikk her for mer informasjon

  For mer informasjon, klikk her

  Friidrett i Stavanger

  Gå til elektronisk søknadsskjema for støtte til større idrettsarrangementer (minimum NM) - Frist 1. april og 1.november.

  For mer informasjon søknadsskjemaer  tilskudd - idrett - Stavanger Kommune, klikk her

  Grunnlag for tilskudd
  Det kan gis støtte til nasjonale og internasjonale idrettsarrangementer i Sandnes. Arrangementene skal være åpne for publikum, og annonseres på vanlig måte. I tilfeller hvor arrangører fra Sandnes ikke har tilgjengelig/egnet anlegg i kommunen, kan det vurderes å gi tilskudd til arrangementer som legges i en annen kommune. Det kreves da at arrangør først søker den aktuelle kommune hvor arrangementet skal avholdes, om tilskudd. Slike tilskudd vurderes spesielt. Alle som innvilges støtte plikter å opplyse om at arrangementet er støttet av Sandnes kommune.
  For mer informasjon og søknadsskjema, klikk her

  For mer informasjon - tilskudd - søknadsskjemaer - idrett - Sandnes kommune - klikk her

  Klikk her for mer informasjon