Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Om Rogaland Idrettskrets

612 RIKs Handlingsplan.png

RIKs arbeide skal heve seg over særinteresser og ha mangfold som perspektiv.

 

Rogaland idrettskrets (RIK) er idretten i fylkets øverste idrettspolitiske organ. RIK er et selvstendig, frittstående og autonomt rettssubjekt. Eierskapet utgjøres av representantene på idrettskretstinget, som avholdes hvert andre år. Representantene på idrettskretstinget velges av idrettsrådene og særkretsene/-regionene i fylket.

Idrettskretstingets oppgaver er definert av norsk idretts felles lover og bestemmelser. Tinget godkjenner årsrapporter og regnskaper etter behandling av styret, kontrollkomiteen og revisjon (statsautorisert revisor). I tillegg vedtar idrettskretstinget strategier, handlingsplan og budsjett – med utgangspunkt i norsk idretts felles visjon «Idrettsglede for alle», gjeldende nasjonale planer og representantenes egne forslag. Tinget velger deretter RIKs styre for neste tingperiode.

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) er idretten i Norges øverste idrettspolitiske organ. Eierskapet utgjøres forenklet sagt av representantene fra to likeverdige blokker av representantene fra idrettskretsene (geografi) og særforbundene (særinteressene) i Norge.

Styret i RIK har ansvar for å følge opp idrettskretstingets vedtatte strategier og planer innenfor budsjettet som er vedtatt på idrettskretstinget.

Idrettskretstinget har vedtatt at RIK i tingperioden skal bidra til at det utvikles:

  • NOK IDRETTSANLEGG
  • GODE ORGANISASJONSKULTURER
  • FLERE TALENTER
  • BEDRE FOLKEHELSE
  • ØKT IDRETTSTURISME

Styreleder følger via organisasjonssjefen (daglig leder) opp administrasjonen i forhold til de oppgaver styret har delegert.

Arbeidsområder:

  • BREDDE – lov og organisasjonsutvikling
  • FOLKEPULSEN – Integrering og inkludering
  • TALENTER MOT TOPPEN – morgendagens utøvere
  • IDRETTSTURISME – NM-veka, idrettsgalla og nye arrangementer

Olympiatoppen Sørvest (OLT SV) arbeidsledelse fra OLT sentralt. RIK tett med OLT SV sin administrasjon. Styret i RIK svarer også for regnskapet til OLT SV