Foto: Norges idrettsforbund
Foto: Norges idrettsforbund

Tilskudd til internasjonale idrettsarrangement

Idrettslag/klubber, særkretser og regioner i Rogaland kan søke om tilskudd fra både idrettskretsen og fylkeskommunen i forbindelse med internasjonale idrettsarrangement.

Tilskudd til internasjonale idrettsarrangement (Rogaland idrettskrets)

Generelle krav

Det kan søkes om tilskudd til internasjonale idrettsarrangement, herunder nordiske mesterskap. Dette gjelder også for aldersbestemte klasser

  • Nordisk Mesterskap
  • Europamesterskap
  • Europacup
  • Verdensmesterskap
  • Verdenscup 
  • Godkjente internasjonale stevner som står på internasjonale terminlister 

Tilskudd blir utbetalt når prosjektregnskap for arrangementet blir sendt inn sammen med en kort rapport. 

Søknadsfrist er 31. januar 

LINK TIL SØKNADSSKJEMA

 

Tilskudd til internasjonale idrettsarrangement (Rogaland fylkeskommune)

Hvem kan søke om tilskudd?

Idrettslag/klubber, kommuner, særkretser og regioner i Rogaland

Generelle krav

Det kan søkes om tilskudd til utgifter som er knyttet til planlegging, prosjektering og avvikling av internasjonale idrettsarrangementer, herunder nordiske mesterskap, på inntil 100 000,- kroner. Dette gjelder også for aldersbestemte klasser.

Søknadsfrist er 1. desember 

LINK TIL INFO OG SØKNADSSKJEMA