binoculars-100590_1920.jpg
23
sep
2021

WEBkurs live: Kontrollutvalgets oppgaver og ansvar

Sted: Microsoft Teams
Start: 23.09.2021 18:00
Slutt: 23.09.2021 19:30

Gjennomgang av kontrollutvalgets ansvar og oppgaver. Kontrollutvalget har en viktig rolle i idrettslagets drift og oppfølging. Utvalget skal ivareta årsmøtets beslutninger og påse at idrettslaget driver etter vedtatte lover og regler.

  • Føre tilsyn med idrettslagets økonomi
  • Påse at idrettslagets midler går til de aktivitetene som årsmøtet har fattet vedtak om
  • Påse at idrettslaget har økonomisk kontroll internt
  • Påse at årsregnskapet gir et riktig bilde av idrettslagets drift

PÅMELDING VIA DENNE LINKEN!

Kurset er gratis for idrettslag. Du vil motta en lenke til det digitale møterommet i forkant av kurset.