Bilde
16
okt
2023

WEBkurs: Kontrollutvalgets oppgaver og ansvar

Arrangør: Rogaland idrettskrets
Sted: Microsoft Teams
Start: 16.10.2023 18:00
Slutt: 16.10.2023 19:30

Gjennomgang av kontrollutvalgets ansvar og oppgaver. Kontrollutvalget har en viktig rolle i idrettslagets drift og oppfølging. Utvalget skal ivareta årsmøtets beslutninger og påse at idrettslaget driver etter vedtatte lover og regler.

  • Føre tilsyn med idrettslagets økonomi
  • Påse at idrettslagets midler går til de aktivitetene som årsmøtet har fattet vedtak om
  • Påse at idrettslaget har økonomisk kontroll internt
  • Påse at årsregnskapet gir et riktig bilde av idrettslagets drift

Påmelding via denne linken  Påmeldingsfrist 4. oktober 2023.