Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilskudd til idrettsråd

RIK internett 612x37328penger.jpg

Tilskudd til særkrets/region og idrettsråd 2018                                          Idrettskretsen fordeler hvert år midler til særkrets/-regioner og idrettsråd som velger å søker støtte. Idrettskretsen finansierer støtten av midler fra Rogaland fylkeskommunes til støtte til av frivillige organisasjoner i Rogaland, og fra post 1 fra idrettsforbundet til idrettskretsene. Fordelingen gjøres i henhold til vedtak på idrettskrets tinget, innenfor de rammer som fylkeskommunen til enhver tid bestemmer.

 

30 minus - unge ledere Idrettsråd
Dette er en søknadsbasert ordning. Styremedlemmer i idrettsrådsstyrer som er under 30 år det kalenderåret de velges inn, kan søke om støtte på inntil 3000 kroner per idrettsråd.


For å få tilskudd må styremedlemmene være registrert i SportsAdmin. Årsrapport, regnskap og protokoll lastes opp i SportsAdmin eller sendes til rogaland@idrettsforbundet.no

Søknadsfrist er 1. september 2020

Link til søknadsskjema

Tilskudd Idrettsråd
Støtteordningen for idrettsråd er søknadsbasert. Idrettsråd som ønsker støtte må laste opp protokoll fra årsmøte i Sportadmin eller sende årsberetning, regnskap og protokoll fra årsmøtet, signert av styremedlemmene til rogaland@idrettsforbundet.no.


Idrettsrådet må også oppdatere styret i SportsAdmin. I tillegg forutsetter RIK at søkerne har deltatt på idrettskretstinget det året dette avholdes. De årene det ikke avholdes ting, forutsetter støtten deltakelse på regionale eller nasjonale idrettsrådssamlinger. 

Støtten beregnes etter en trappetrinnsmodell med utgangspunkt i hvor mange medlemskap som er registrert i kommunen. 

Søknadsfrist 1. november 2020

Link til søknadskjema

Ved spørsmål, kontakt Wenche Salte på e-post: wenche.salte@idrettsforbundet.no