Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Idrettslag i fylket

idrettslek11.jpg

Det finnes mer enn et halvt tusen idrettslag i fylket. Rundt en tredjedel av disse er fleridrettslag med grupper som driver forskjellige særidretter. De andre to tredjedelene av idrettslagene er rene særidrettlag. 

 

Lagene drives av frivillige. En del kommuner har oppdaget at å gi støtte til ansettelse av en administrativ leder er en god investering i lokalsamfunnet.

Enklere idrettslag 
I 2016 fikk en nye løsninger og ordninger som forenkler idrettslagenes registrering, rapportering og søknader. Dette kommer som konsekvens av vedtak på Idrettstinget 2015, som er Norges idrettsforbunds (NIF) høyeste myndighet. Der ble NIFs lov endret. I tillegg ble det vedtatt at rapporterings- og søknadsfrister for idrettslagene skal samles, slik at idrettslagene har færre frister å forholde seg til og at de har de nødvendige dokumenter tilgjengelig på søknadstidspunktet (for eksempel ved søknad om momskompensasjon)

1: Årsmøte må avholdes innen 31. mars (MERK: Idrettslaget må vedta en ny lov på sitt årsmøte i 2016)

2: Idrettsregistreringen flyttes fra januar til april.

3: Alle idrettslag må føre elektronisk medlemsregister innen 31. desember 2016

Alt idrettslaget trenger for å gjennomføre ordningene har vi samlet på denne nettsiden. Enklere idrettslag på 1-2-3: