Tilskudd til internasjonale idrettsarrangement

Tilskudd til internasjonale idrettsarrangement (Rogaland idrettskrets)

Hvor mye er tilgjengelig for fordeling?

Totalt 200.000 kroner

Hvem kan søke om tilskudd?

Idrettslag/klubber, særkretser og regioner i Rogaland

Generelle krav

Det kan søkes om tilskudd til internasjonale idrettsarrangement, herunder nordiske mesterskap. Dette gjelder også for aldersbestemte klasser. Arrangementet være registrert på internasjonal terminliste.

  • Nordisk Mesterskap
  • Europamesterskap
  • Europacup
  • Verdensmesterskap
  • Verdenscup 
  • Godkjente internasjonale stevner som står på internasjonale terminlister 

Tilskudd blir utbetalt når prosjektregnskap for arrangementet blir sendt inn sammen med en kort rapport. 

Søknadsfrist er 1. desember

LINK TIL SØKNADSSKJEMA

Tilskudd til internasjonale idrettsarrangement (Rogaland fylkeskommune)

Hvem kan søke om tilskudd?

Idrettslag/klubber, kommuner, særkretser og regioner i Rogaland

Generelle krav

Det kan søkes om tilskudd til utgifter som er knyttet til planlegging, prosjektering og avvikling av internasjonale idrettsarrangementer, herunder nordiske mesterskap, på inntil 100 000,- kroner. Dette gjelder også for aldersbestemte klasser.

Søknadsfrist er 1. desember hvert år

LINK TIL INFO OG SØKNADSSKJEMA