Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

60pluss

60plussny.jpg

60pluss finansieres av Oslo kommune og det er Oslo Idrettskrets som organiserer aktivitetstilbudet. Målet er å aktivisere eldre over 60 år i Oslo som er fysisk og/eller sosialt inaktiv eller ønsker å øke sitt aktivitetsnivå. Målgruppen er inaktive personer over 60 år bosatt i Oslo

 

Hvem kan søke:

Idrettslag, pensjonistforeninger, seniorsentre, frivillighetssentraler, borettslag o.l., samt personer som ønsker å være frivillig gruppeleder i Oslo.  

 

Hva kan det søkes om støtte til:

 • Opprettelse av nye 60pluss grupper
 • Tiltak til eksisterende grupper
 • Aktivitet, kurs, arrangementer og samlinger for grupper i 60pluss
 • Leie av lokaler, lønn til instruktører, utstyr og sosiale tiltak (Midlene dekker ikke utgifter til alkohol og offentlig transport)

 

Har du spørsmål ta kontakt med Oslo Idrettskrets ved Jane Dreyer på tlf: 934 98 698 eller på e-post: oslo@idrettsforbundet.no.

Er du på jakt etter mer informasjon om aktivitetene i 60pluss klikker du her.

 

  • Rapport-, regnskap- og søknadskjema er nå på ett skjema, med frist 15. januar
  • Gruppen må ha to ansvarlige gruppeledere
  • Gruppeleder(e) må delta på minst 2 samlinger i året (av 4) og ta del i 60pluss fellesskapet
  • Det skal være minimum 10 deltagere ved oppstart av en 60pluss gruppe
  • Gruppen skal møtes og være fysisk aktive i trivelige sosiale rammer
  • Gruppen må ha regelmessig aktivitet(er) hver uke (gjelder ikke i skolens ferier)
  • Ved opprettelse av nye grupper vil gågrupper prioriteres   
  • Egen bankkonto skal opprettes registrert på gruppens navn. Kontoen må være tilknyttet en organisasjon med eget organisasjonsnummer. ( se hvem kan søke)
  • Ved endring av ledelse/aktivitet skal Oslo Idrettskrets(OIK) informeres
  • Ved oppløsning av 60pluss gruppen skal ubenyttede midler tilbakeføres til OIK
  • Søknad og rapportering for eksisterende grupper 2019/20 (Kommer. Frist 15. januar 2020)


  • Søknad for ny gruppe 2020  (kan søke gjennom hele året, åpner 1. januar 2020)


  • Kontaktperson for 60pluss er Jane Iren Dreyer, tlf: 934 98 698
  • Lurer du på hvilke spørsmål du møter på de to ulike skjemaene finner du samendrag av dette her:
   • Søknad og rapportering for eksisterende lag, klikk her
   • Søknad for ny gruppe, klikk her