aktivitetsleirer-for-personer-med-funksjonsnedsettelser-4.png

Aktivitetsleir Parasport

Sommeren 2023 arrangerer Nordstrand Idrettsforening to aktivitetsleirer for barn, ungdom og unge voksne med utviklingshemming. Basen for denne aktivitetsleiren vil være på Nordstrand Arena og foregår to uker i august.

Nordstrand IF har fått tilskudd av Bufdir til å arrangere to aktivitetsleirer for personer med utviklingshemming: en for barn og ungdom i alderen 10 - 17 år og en for unge voksne i alderen 18 - 35 år. Dette er åpent for alle, og man trenger IKKE å være medlem av Nordstrand IF. Under følger lenke til påmelding til de to aktivitetsleirene.

Påmelding aktivitetsleir barn og unge 10 - 17  år via denne lenken: https://club.spond.com/landing/courses/nif/6972E804EAD644BDA0ADF9CE95AD92BF

Påmelding aktivitetsleir unge voksne 18 - 35  år via denne lenken: https://club.spond.com/landing/courses/nif/D56F07444DE14C5BAB7CECD07EC00096

Det er 15 plasser på hver av aktivitetsleirene og det er førstemann-til-mølla som gjelder.