OIKs ting

Oslo Idrettskrets avholder ting hver annet år (partallsår). I 2020 ble Oslo Idrettskrets' ting utsatt til onsdag 7. oktober 2020.

Protokoll

 

Sakspapirer til tinget 7. oktober

 

Innkalling

Les innkallingen her

Se nye frister nederst på siden.

 

Informasjon om endring av valgmøtene i ISU som konsekvens av korona pandemien.

Informasjon til ISU

Informasjon til særkretser/regioner

 

Hvem møter på tinget?

På tinget møter 75 representanter fra særkretser/regioner og 75 fra idrettslag. Representantene fra idrettslag velges på valgmøter i idrettens samarbeidsutvalg i bydelen. De representerer ikke bydelene, men sitt idrettslag.

 

Fordelingen av representanter fra særidretter.

Fordelingen av representanter fra idrettslag.

 

Innmelding av representanter:

Representanter fra idrettslag (ISU) og særkretser/regioner meldes inn på e-post til oslo@idrettsforbundet.no. 

Husk:

  • navn
  • mobiltelefon
  • e-post
  • klubbtilhørighet
  • særkrets/region (kun for disse)

 

Tidsfrister iht OIKs lov og konsekvenser av utsettelse:

10. februar 2020: Fordelingen av representanter for de enkelte særkretser/regioner og bydeler.

10. februar 2020: Frist for utsendelse av innkallingen, sendt 24. januar.

10. april 2020: Forslagsfrist/Frist for avholdelse av valgmøter i ISU 

7. september 2020: Frist for utsendelse av sakliste med alle dokumenter

24. september 2020: Frist for avholdelse av valgmøter i ISU (sammenfaller med siste frist for å avholde årsmøte i ISU og gjennmføring av LAM-fordelingsmøter)

30. september 2020: Frist for innmelding av representanter

 

Styret i Oslo Oslo Idrettskrets innkalte til ekstraordinært ting

mandag 21. oktober 2019 kl 1800.

Til behandling er er økonomisk ramme og låneopptak til realisering av nytt Osloidrettens Hus.

 

Oslo Idrettskrets avholdt sitt ting

mandag 11. juni 2018 kl 1715 på Hotell 33, Østre Akervei 33.

Protokoll fra tinget

Protokollen fra tinget finner du her.

Tingdokumenter

Innkalling

Les innkallingen her.

 

 

Oslo Idrettskrets avholdt sitt ting lørdag

11. juni 2016 på Quality Hotel Mastemyr, Lienga 11, Kolbotn.

 

Se protokollen her.

 

Sakspapirer til tinget:

 

Innkalling til tinget

Innkallingen til tinget ble sendt ut 3. mars. Se den her.